TESTY

Oferujemy szeroką gamę szybkich testów do badań mikrobiologicznych w produktach rolno-przemysłowych. Według normy PN-EN ISO 16140:2004/A1:2011 (Mikrobiologia żywności i pasz, Protokół walidacji metod alternatywnych) wyniki uzyskane metodami alternatywnymi mają taką samą wagę jak wyniki uzyskane metodami klasycznymi jeżeli istnieje odpowiednia walidacja dla tych testów. Widoczne obok testy są zwalidowane przez renomowane organizacje tj. AOAC, MicroVal, AFNOR lub NORDVAL, przez co mogą być używane zarówno w laboratoriach przemysłowych jak i w akredytowanych laboratoriach badawczych zamiast metod klasycznych. Użycie testów skraca czas analiz do minimum i obniża koszta. Testy dzieli się ze względu na zastosowaną technikę:
– immunodyfuzyjne
– przepływu bocznego na pasku
– ELISA
– PCR.

Sprzęt do mikrobiologii

BagMixer 400 CC + hand

Worki do próbek i Stomachera

BagRack

Sterylne końcówki do pipet

BagPipet + hands

1-2 Test

1-2 w ręce
AOAC znaczek

Oficjalna Metoda AOAC 989.13.

Metoda immunodyfuzyjna do stosowania we wszystkich matrycach żywnościowych.

Transia Plate

płytka
AOAC znaczek

Oficjalna metoda AFNOR.

Metoda immunoenzymatyczna ELISA do stosowania we wszystkich matrycach żywnościowych.
Płytka 96-cio dołkowa.

VIP

test
AOAC znaczek

Oficjalna Metoda AOAC 997.03

Szybkie testy do detekcji organizmów patogennych w próbkach żywności metodą przepływu bocznego.

BAC Gene

Aria
AOAC znaczek

System oparty na technice PCR przeznaczony do detekcji organizmów patogennych w próbkach żywności i środowiskowych. Walidacje: AFNOR.