Testy na obecność Salmonelli

TESTY NA OBECNOŚĆ SALMONELLI

Oferujemy szeroką gamę szybkich testów do badań mikrobiologicznych w produktach rolno-przemysłowych. Według normy PN-EN ISO 16140:2004/A1:2011 (Mikrobiologia żywności i pasz, Protokół walidacji metod alternatywnych) wyniki uzyskane metodami alternatywnymi mają taką samą wagę jak wyniki uzyskane metodami klasycznymi jeżeli istnieje odpowiednia walidacja dla tych testów. Widoczne obok testy są zwalidowane przez renomowane organizacje tj. AOAC, MicroVal, AFNOR lub NORDVAL, przez co mogą być używane zarówno w laboratoriach przemysłowych jak i w akredytowanych laboratoriach badawczych zamiast metod klasycznych. Użycie testów skraca czas analiz do minimum i obniża koszta. Testy dzieli się ze względu na zastosowaną technikę:
– immunodyfuzyjne
– przepływu bocznego na pasku
– ELISA
– PCR.

Sprzęt do mikrobiologii

BagMixer 400 CC + hand

Worki do próbek i Stomachera

BagRack

Sterylne końcówki do pipet

BagPipet + hands

Chromagar 90

90_chromogenic_Salmonell_1

chromogenne podłoże używane do izolacji i różnicowania gatunków Salmonella z różnych materiałów.
Używane jako agar do drugiej izolacji w czteroetapowej procedurze opisanej w EN ISO 6579-1 do wykrywania
Salmonelli w żywności, paszach zwierzęcych i próbkach środowiskowych z obszaru produkcji żywności, w tym próbek z
pierwotnego etapu produkcji, takich jak próbki zwierzęce, kurz i waciki.


Inkubacja: 35 ± 2°C przez 18-24 godz.

Interpretacja wyniku: Salmonella spp (np. S. Typhi, S. Paratyphi) kolonie o kolorze różowym. E. coli, Enterobacter spp, Klebsiella spp kolonie o kolorze niebiesko-zielonym. Inne bakterie bezbarwne.

Opakowanie: 20 szt.

Warunki przechowywania: 2-8°C

Termin przydatności: 6 miesięcy

Testy biochemiczne

Testy biochemiczne
AOAC znaczek

Oficjalna metoda AFNOR.

Metoda immunoenzymatyczna ELISA do stosowania we wszystkich matrycach żywnościowych.
Płytka 96-cio dołkowa.

Transia Plate

płytka
AOAC znaczek

Oficjalna metoda AFNOR.

Metoda immunoenzymatyczna ELISA do stosowania we wszystkich matrycach żywnościowych.
Płytka 96-cio dołkowa.

Płytki 60

Płytki 60

chromogenne podłoże używane do izolacji i różnicowania gatunków Salmonella z różnych materiałów.
Używane jako agar do drugiej izolacji w czteroetapowej procedurze opisanej w EN ISO 6579-1 do wykrywania
Salmonelli w żywności, paszach zwierzęcych i próbkach środowiskowych z obszaru produkcji żywności, w tym próbek z
pierwotnego etapu produkcji, takich jak próbki zwierzęce, kurz i waciki.


Inkubacja: 35 ± 2°C przez 18-24 godz.

Interpretacja wyniku: Salmonella spp (np. S. Typhi, S. Paratyphi) kolonie o kolorze różowym. E. coli, Enterobacter spp, Klebsiella spp kolonie o kolorze niebiesko-zielonym. Inne bakterie bezbarwne.

Opakowanie: 20 szt.

Warunki przechowywania: 2-8°C

Termin przydatności: 6 miesięcy

Pożywki plynne

Pożywki w płynie

Oficjalna Metoda AOAC 997.03

Szybkie testy do detekcji organizmów patogennych w próbkach żywności metodą przepływu bocznego.

Wymazówki barwiące

Testy czystościowe

chromogenne podłoże używane do izolacji i różnicowania gatunków Salmonella z różnych materiałów.
Używane jako agar do drugiej izolacji w czteroetapowej procedurze opisanej w EN ISO 6579-1 do wykrywania
Salmonelli w żywności, paszach zwierzęcych i próbkach środowiskowych z obszaru produkcji żywności, w tym próbek z
pierwotnego etapu produkcji, takich jak próbki zwierzęce, kurz i waciki.


Inkubacja: 35 ± 2°C przez 18-24 godz.

Interpretacja wyniku: Salmonella spp (np. S. Typhi, S. Paratyphi) kolonie o kolorze różowym. E. coli, Enterobacter spp, Klebsiella spp kolonie o kolorze niebiesko-zielonym. Inne bakterie bezbarwne.

Opakowanie: 20 szt.

Warunki przechowywania: 2-8°C

Termin przydatności: 6 miesięcy

Wymazówki wilgotne

Testy wymazowe

chromogenne podłoże używane do izolacji i różnicowania gatunków Salmonella z różnych materiałów.
Używane jako agar do drugiej izolacji w czteroetapowej procedurze opisanej w EN ISO 6579-1 do wykrywania
Salmonelli w żywności, paszach zwierzęcych i próbkach środowiskowych z obszaru produkcji żywności, w tym próbek z
pierwotnego etapu produkcji, takich jak próbki zwierzęce, kurz i waciki.


Inkubacja: 35 ± 2°C przez 18-24 godz.

Interpretacja wyniku: Salmonella spp (np. S. Typhi, S. Paratyphi) kolonie o kolorze różowym. E. coli, Enterobacter spp, Klebsiella spp kolonie o kolorze niebiesko-zielonym. Inne bakterie bezbarwne.

Opakowanie: 20 szt.

Warunki przechowywania: 2-8°C

Termin przydatności: 6 miesięcy

Slajdy kontaktowe

Slajdy kontaktowe

chromogenne podłoże używane do izolacji i różnicowania gatunków Salmonella z różnych materiałów.
Używane jako agar do drugiej izolacji w czteroetapowej procedurze opisanej w EN ISO 6579-1 do wykrywania
Salmonelli w żywności, paszach zwierzęcych i próbkach środowiskowych z obszaru produkcji żywności, w tym próbek z
pierwotnego etapu produkcji, takich jak próbki zwierzęce, kurz i waciki.


Inkubacja: 35 ± 2°C przez 18-24 godz.

Interpretacja wyniku: Salmonella spp (np. S. Typhi, S. Paratyphi) kolonie o kolorze różowym. E. coli, Enterobacter spp, Klebsiella spp kolonie o kolorze niebiesko-zielonym. Inne bakterie bezbarwne.

Opakowanie: 20 szt.

Warunki przechowywania: 2-8°C

Termin przydatności: 6 miesięcy

Testy lateksowe

Testy lateksowe
AOAC znaczek

System oparty na technice PCR przeznaczony do detekcji organizmów patogennych w próbkach żywności i środowiskowych. Walidacje: AFNOR.

BAC Gene

Aria
AOAC znaczek

System oparty na technice PCR przeznaczony do detekcji organizmów patogennych w próbkach żywności i środowiskowych. Walidacje: AFNOR.

Wymazówki transportowe

Wymazówki transportowe

chromogenne podłoże używane do izolacji i różnicowania gatunków Salmonella z różnych materiałów.
Używane jako agar do drugiej izolacji w czteroetapowej procedurze opisanej w EN ISO 6579-1 do wykrywania
Salmonelli w żywności, paszach zwierzęcych i próbkach środowiskowych z obszaru produkcji żywności, w tym próbek z
pierwotnego etapu produkcji, takich jak próbki zwierzęce, kurz i waciki.


Inkubacja: 35 ± 2°C przez 18-24 godz.

Interpretacja wyniku: Salmonella spp (np. S. Typhi, S. Paratyphi) kolonie o kolorze różowym. E. coli, Enterobacter spp, Klebsiella spp kolonie o kolorze niebiesko-zielonym. Inne bakterie bezbarwne.

Opakowanie: 20 szt.

Warunki przechowywania: 2-8°C

Termin przydatności: 6 miesięcy