O FIRMIE

Badania żywność, surowców, leków, wody do picia

W akredytowanym laboratorium wykonujemy specjalistyczne usługi badawcze dla sektora rolno-spożywczego i farmaceutycznego (nr akredytacji AB 1179). Laboratorium opracowało własne metody badawcze dla alergenów pokarmowych. Pozostałe metody badawcze opracowane zostały według Norm i Rozporządzeń. Laboratorium Nuscana jest sygnatariuszem umów z ILAC i PCA. Nasi klienci to przedsiębiorstawa polskie ale także firmy z Niemiec, Austrii, Czech, Ukrainy, oraz Francji.

Szybkie testy

Dzięki aprobatom organizacji opiniotwórczych i swym właściwościom wynikającym z procesu walidacji t.j.: szybkość, czułość, selektywność, niska cena szybkie i alternatywne metody testowe mają coraz szersze zastosowanie. Dostarczane przez nas szybie testy zostały opracowane w oparciu o wyniki metod referencyjnych lub standardowych. Niektóre z szybkich testów otrzymały status metod oficjalnych.

FAPAS

Wspólnie z FAPAS organizujemy badania biegłości (PT) oraz badania międzylaboratoryjne (ILC) dla laboratoriów badawczych. Ponadto dostarczamy certyfikowane materiały służące do monitorowania jakości wyników badań i służące do walidacji metod.

Wdrażamy metody analityczne

Wdrażamy nowoczesne metody analityczne zarówno w jednostkach naukowo-badawczych, laboratoriach inspekcji rządowej oraz w przemyśle. Doradzamy w wyborze metod. Szkolimy personel laboratoryjny. Wspomagamy w walidacji metod. Udostępniamy instrukcje badawcze i noty aplikacyjne dla sprzętów które oferujemy.

Wyposażamy laboratoria

Dostarczamy zestawy diagnostyczne, odczynniki, materiały referencyjne i kontrolne, sprzęt laboratoryjny i kontrolno-pomiarowy oraz materiały zużywalne.

Sprzęt laboratoryjny i usługi serwisowe

Instalujemy i serwisujemy sprzęt laboratoryjny oraz instrumenty pomiarowo-kontrolne znanych marek. Kontrola czystości i higieny linii technologicznych po sanityzacji i badanie czystości rąk pracowników przy pomocy luminometru to jeden z przykładów ich zastosowania. Ponadto specjalizujemy się w instalowaniu i serwisowaniu robotycznych systemów analitycznych w laboratoriach.