DUMA – analizatory azotu i białka

DUMATHERM

DUMATHERM®

 

Bez metody spaleniowej DUMA – nie można już praktycznie wyobrazić sobie nowoczesnego laboratorium badania żywności lub pasz. Wyjątkowo stabilny i wydajny system analityczny DUMATHERM® dostarcza szybko wyniki nie tworząc przy tym odpadów. System taki może pracować praktycznie wszędzie gdzie szybkość analizy i precyzja odgrywają kluczową rolę.

Obsługa urządzenia jest prosta. W oparciu o oprogramowanie DUMATHERM®-Manager zawiaduje się pracą urządzenia. Dzieje się to w sposób przejrzysty i intuicyjny. Okienka z podglądem aktualnego stanu pracy umożliwiają kontrolę procesu analitycznego w każdej chwili. Wszystkie dane dotyczące bieżącej analizy oraz stanu urządzenia są zapisywane i pozostają udokumentowane aby odtworzyć wszystkie kroki procesu spalania. W ten sposób DUMATHERM® ułatwia wewnątrzlaboratoryjny monitoring jakości wyników badań w laboratoriach akredytowanych i zmniejsza nakład pracy związanej z tworzeniem dokumentacji. Różne poziomy dla użytkowników i ochrona hasłem są możliwe.

A oto kilka istotnych liczb:

  • Autosamplery od 64 do 128 próbek całkowicie automatycznie.
  • 3 minutowy czas analizy.
  • Granica detekcji już od 0,003 mg N.

Szybka metoda o standardzie metody referencyjnej

Dumatherm front

Użytkownikom urządzenia DUMATHERM™ dostarczamy naszą ekspertyzę analityczną w postaci gotowych metod badawczych, not aplikacyjnych oraz norm branżowych ISO, AOAC i innych. Dla osób walidujących metody cennym narzędziem są dostępne u nas odpowiednie kalibratory dla różnych stężeń azotu oraz materiały kontrolne oraz CRM wyprodukowane według normy ISO17034. To jedyne w swoim rodzaju urządzenie zapewni Państwu wysoką precyzję pośrednią wyników oraz wysoką korelację z wynikami uzyskiwanymi metodą Kjeldahla, niezależnie od matrycy próbki.

Szybkie włączanie i szybka analiza

Dumatherm r ręką

Nagrzewanie urządzenia, automatyczny test systemu, sprawdzian szczelności – wszystko to poprzedza pierwsze badanie i trwa niecałe 30 minut. Tyle czasu potrzeba aby urządzenie było gotowe i sprawne do wykonywania badań.

Dane dotyczące próbek tj. naważki są automatycznie wgrywane z wagi lub z systemu LIMS w oprogramowanie urządzenia. Rozległe funkcje eksportowania danych przyczyniają się do oszczędności czasu i zapobiegają błędom ludzkim.

Spalanie jednej próbki trwa 3 minuty. Po tym czasie wynik analizy pojawia się na ekranie komputera.

Wysoka czułość metody i łatwość wykonania analizy

Dumatherm z płomieniem

Reaktor spaleniowy zawiera miejsce na ulokowanie w nim porowatej mufy porcelanowej, stanowiącej pojemnik, w którym spala się próbka i zbiera się popiół. Mufę tą wymienia się w zależności od zawartości popiołu w próbkach co 120-150 próbek. Reaktor pracuje zwykle w temperaturze od 980 – 1030 st C. Gazy spaleniowe są przesyłane dalej do kolumny redukującej gdzie tlenki azotu redukują się do azotu.

Materiały zużywalne zawsze dostępne

Dumatherm mat zużyw.

Orginalne materiały zużywalne firmy C. Gerhardt gwarantują wysoką wydajność i stałą jakość wyników analiz, bo wysokowydajne urządzenia wymagają użycia wysokowydajnych materiałów zużywalnych.
Przy kreowaniu DUMATHERM® kierowaliśmy się doborem takich materiałów, które są nie drogie dla użytkownika, cechują się stałą jakością i nie są toksyczne lub drażniące, co odróżnia nasz sprzęt od konkurencji. I tak stawia C. Gerhardt na jedyny w swoim rodzaju nie wywołujący tumorów absorbent dla próbek płynnych i na jedyny dostępny na rynku reaktor wolny od chromu. Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas ważne!

Przykładowe zastosowania

Oznaczanie zawartości azotu w nawozach

Baner nawozy mertodą Duma

Dzięki krótkiemu czasowi analizy, oznaczanie azotu według metody Dumas jest szczególnie odpowiednie dla laboratoriów i zarządzania jakością w

dużych przedsiębiorstwach przemysłowych z bardzo dużą liczbą próbek. W przypadku stosowania DUMATHERM firmy C. Gerhardt wynik jest dostępny już

po ok. 3 minutach. Jednak istotnym ograniczeniem w oznaczaniu azotu w nawozach za pomocą powszechnie stosowanych analizatorów automatycznych są

kwaśne roztwory/opary powstające podczas spalania próbki. Z reguły w urządzeniach do analizy stosuje się elementy łączące wykonane z metalu.

Po pewnym czasie mogą one korodować, powodując nieszczelności i ulatnianie się gazów użytych do analizy. Prowadzi to do wysokich wskaźników

awaryjności i znacznych kosztów dla laboratoriów, a w najgorszym przypadku może stanowić znaczne zagrożenie bezpieczeństwa


DUMATHERM firmy C.Gerhardt został dostosowany do specjalnych wymagań klientów z branży nawozowej i wykorzystuje części wykonane z materiałów chemoodpornych

zamiast łączników metalowych, aby zagwarantować niską awaryjność nawet przy dużej przepustowości. Kolejną przewagą nad konkurencyjnymi

produktami jest stosowanie przyjaznych dla środowiska materiałów eksploatacyjnych, takich jak całkowicie wolne od chromu katalizatory.

Gwarantuje to, że oznaczanie azotu w laboratorium jest całkowicie wolne od szkodliwych substancji. Analiza nawozów płynnych przy użyciu

DumaSorb również nie stanowi problemu. Próbki do 100 mg są natychmiast wiązane z absorberem i mogą być następnie bezproblemowo analizowane.

Dzięki DUMATHERM nawozy można analizować metodami referencyjnymi według AOAC, DIN i VDLUFA.

Oznaczanie zawartości azotu/białka w serwatce

Baner serwatka mertodą Duma

Wszechstronne możliwości zastosowania produktów z białek serwatkowych oraz stale rosnące zapotrzebowanie na białko zwiększają presję na rzetelną

analizę w celu określenia zawartości białka. Laboratorium aplikacyjne C. Gerhardt z powodzeniem przeanalizowało już produkty z białek serwatkowych

(np. izolaty białek serwatkowych) i ich produkty pośrednie przy użyciu urządzenia DUMATHERM zgodnie z ISO 14891 (mleko i przetwory mleczne) w celu określenia

zawartości białka. DUMATHERM N Pro analizuje prawie wszystkie rodzaje próbek, zarówno płynnych, jak i stałych, i zapewnia bardzo dokładne wyniki

zawartości białka.


Zasada metody

Duma wyjaśnienie przebiegu reakcji

W razie pytań prosimy o kontakt

Serwis doradztwo