DUMA – analizatory białka, azotu i węgla

DUMATHERM

DUMATHERM®

 

Bez technologii DUMATHERM® – nie można już praktycznie wyobrazić sobie nowoczesnego laboratorium badania żywności lub pasz. Stabilny, wydajny system analityczny DUMATHERM® dostarcza szybko stabilne wyniki referencyjne nie tworząc przy tym odpadów. System taki może pracować praktycznie wszędzie gdzie zagwarantowana jest odpowiednia infrastruktura gazowa.

Obsługa urządzenia jest prosta. W oparciu o oprogramowanie DUMATHERM®-Manager zawiaduje się pracą urządzenia. Dzieje się to w sposób przejrzysty i intuicyjny. Okienka z podglądem aktualnego stanu pracy umożliwiają kontrolę procesu w każdej chwili. Wszystkie dane dotyczące bieżącej analizy oraz stanu urządzenia są zapisywane i pozostają udokumentowane aby odtworzyć wszystkie kroki procesu spalania. W ten sposób DUMATHERM® ułatwia wewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości w laboratoriach akredytowanych i zmniejsza nakład pracy związanej z tworzeniem dokumentacji związanej ze  sterowaniem jakością wyników badań. Różne poziomy dla użytkowników i ochrona hasłem są możliwe.

A oto kilka istotnych liczb:

  • Do 64 próbek całkowicie automatycznie.
  • 3 minutowy czas analizy.
  • Granica detekcji do 0,003 mg N.

Najwyższa jakość analiz zróżnicowanych próbek

Dumatherm front

Szybkie włączanie i szybka analiza

Dumatherm r ręką

Nagrzewanie urządzenia, automatyczny test systemu, sprawdzian szczelności – wszystko to poprzedza pierwsze badanie i trwa niecałe 30 minut. Tyle czasu potrzeba aby urządzenie było gotowe i sprawne do wykonywania badań.

Dane dotyczące próbek tj. naważki są automatycznie wgrywane z wagi lub z systemu LIMS w oprogramowanie urządzenia. Rozległe funkcje eksportowania danych przyczyniają się do oszczędności czasu i zapobiegają błędom ludzkim.

Spalanie jednej próbki trwa 3 minuty. Po tym czasie wynik analizy pojawia się na ekranie komputera.

Trudne matryce lecz łatwa analiza

Dumatherm z płomieniem

Materiały zużywalne zawsze dostępne

Dumatherm mat zużyw.

Orginalne materiały zużywalne firmy C. Gerhardt gwarantują wysoką wydajność i stałą jakość wyników analiz, bo wysokowydajne urządzenia wymagają użycia wysokowydajnych materiałów zużywalnych.
Przy kreowaniu DUMATHERM® kierowaliśmy się doborem takich materiałów, które są nie drogie dla użytkownika, cechują się stałą jakością i nie są toksyczne lub drażniące, co odróżnia nasz sprzęt od konkurencji. I tak stawia C. Gerhardt na jedyny w swoim rodzaju nie wywołujący tumorów absorbent dla próbek płynnych i na jedyny dostępny na rynku reaktor wolny od chromu. Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas ważne!