Kamyczki wrzenne

Kamyczki wrzenne typu B do prac analitycznych

Kamyczki wrzenne typu A do prac preparatywnych

Kamyczki wrzenne typu resistant do wszystkich aplikacji

KAMYCZKI WRZENNE TYPU B

Do stosowania przy destylacji w kwaśnym, neutralnym i zasadowym środowisku.
Nie nadaje się do destylacji w próżni.
Spełniają swą funkcje w najmniejszych objętościach płynów.
Przeciwdziałają wzburzaniu płynów.
Wyrób ceramiczny o wysokiej czystości i wysokim współczynniku ścieralności.
Opakowanie = pojemniki szklane 250 g / ok. 9.000 szt. kamyków

KAMYCZKI WRZENNE TYPU A

Do stosowania przy destylacji w środowisku wodnym, zasadowym i neutralnym. Można stosować przy użyciu próżni.
Spełniają swą funkcje w najmniejszych objętościach płynów.
Przeciwdziałają wzburzaniu płynów.
Wyrób pochodzenia naturalnego. Może oddawać kationy i aniony w małych ilościach do środowiska.
Opakowanie = pojemniki szklane 250 g / ok. 2.400 szt. kamyków.

KAMYCZKI WRZENNE TYPU RESISTANT

Do stosowania przy destylacji w różnych aplikacjach. Stosowane w biochemii, biotechnologii, mikrobiologii, mikroanalityce. Nadają się do stosowania w kwaśnym, neutralnym i zasadowym środowisku, także w silnych utleniaczach.

Nie nadają się do destylacji w próżni i wysokiej próżni.
Skracają destylację w rotacyjnych wyparkach próżniowych.
Nie ścieralne. Nie absorbują rozpuszczalników i innych substancji.
Można wyprażać w temperaturze do 2000 C i w ten sposób sterylizować.
Spełniają swą funkcje w najmniejszych objętościach płynów.
Przeciwdziałają wzburzaniu płynów.
Wyrób niezwykle wytrzymały (podobny do diamentu).
Opakowanie = pojemniki szklane 20 g / ok. 715 szt. kamyków lub 50 g / ok. 1830 szt. kamyków

Logo