IMG_8808

GLUTEN

JAJO

KAZEINA

BIAŁKA MLEKA

beta-LAKTOGLOBULINA

SEZAM

SOJA

ORZECH ZIEMNY

ORZECH LASKOWY

ORZECH WŁOSKI

MIGDAŁ

RYBA

GORCZYCA

SKORUPIAKI

 

 

 

 

Laboratorium Badań Alergenów baner

ilac-mra

BADANIA

Badania alergenów rozpoczęliśmy 10 lat temu.  Nasze doświadczenie to tysiące przebadanych próbek i dziesiątki badań międzylaboratoryjnych i badań biegłości. Jesteśmy sygnatariuszem ILAC i pracujemy według zaleceń VITAL. Jako akredytowany przez PCA podmiot dostarczamy wiarygodne i rzetelne wyniki badań. Alergeny badamy 4 różnymi technikami w tym najważniejszą: ELISA. Stosujemy także PCR dla niektórych próbek. Z chęcią wyjaśniamy kwestie analityczne naszym klientom i dzielimy się wiedzą.

ALERGO TEST

to nazwa określająca grupę testów służących do wykonywania szybkich badań w kierunku obecności alergenów pokarmowych w żywności, w wymazach oraz w płynach po myciu linii produkcyjnych. Dostępne obecnie testy wymienione są po lewej stronie.

 

AlergoTesty są znacznie łatwiejsze w użyciu niż inne testy dostępne na rynku. Badanie może przeprowadzić praktycznie każdy. Nie wymagane jest użycie wirówki szybkoobrotowej i innego sprzętu laboratoryjnego a wyniki uzyskuje się w przeciągu kilku minut.

Testy zawierają wszystkie niezbędne akcesoria i odczynniki. Specjalnie dobrane do poszczególnych alergenów bufory ekstrakcyjne otwierają i stabilizują białka alergenne tak aby reakcja ELISA na pasku mogła zajść jak najefektywniej. Specyficzne przeciwciała zostały dobrane w taki sposób, który wyklucza reakcje krzyżowe. Limity detekcji (LOD) zostały określone w oparciu o dawki referencyjne opracowane przez międzynarodowe gremia specjalistów i organizacje opiniotwórcze.

Na uwagę zasługuje AlergoTest Gluten, dla którego udało nam się obniżyć granicę detekcji do 3 ppm.

Jedno opakowanie zawiera 10 testów.

 

W Polsce sprzedażą AlergoTestów zajmuje się bezpośrednio nasza firma. Na niektóre rynki europejskie i światowe szukamy jeszcze wciąż dystrybutorów.

WSPARCIE

Kluczem do właściwie funkcjonującej Polityki Zarządzania Alergenami jest Ocena Ryzyka oraz wytyczenie maksymalnych stężeń wybranych alergenów w punktach krytycznych (KPK). Dla tych z Państwa, którzy potrzebują wsparcia przy tworzeniu planu działań, obliczaniu maksymalnych stężeń lub przeprowadzeniu Oceny Ryzyka przygotowaliśmy odpowiednie wskazówki i porady.

AlergoTesty_pudełka bokiem
Innowacje

WYMAZY

Alergo Test zawiera także w opakowaniu wymazówki, którymi można pobrać wymaz z powierzchni lub maszyn produkcyjnych. Procedura wykonania badania z wymazu znajduje się w instrukcji użytkowania testu. Użyte wymazówki ekstrahuje się w fiolkach z załączonym buforem ekstrakcyjnym. Nie trzeba niczego pipetować. Odczynniki są już przygotowane w odpowiednich proporcjach.

Wymaz ręka

DLACZEGO BADANIE ATP NIE JEST WŁAŚCIWE DO BADANIA OBECNOŚCI ALERGENÓW?

ATP (trifosforan adenozyny) jest substancją występującą we wszelkiej żywej materii organicznej żywej lub martwej, a zatem nie jest wystarczająco specyficzny do weryfikacji alergenów. Bez względu na to, jak czułe są testy ATP, nie ma sposobu na rozróżnienie ATP z alergizującego pokarmu i wszystkich innych źródeł ATP. Również, wiele alergizujących pokarmów zawiera bardzo niski poziom mierzalnego ATP, który spowodowałoby potencjalne wyniki fałszywie ujemne w przypadku testowania na alergen pokarmowy przy użyciu metody ATP