Luminometr

Luminometr SMART

Luminometr powinien być przede wszystkim wytrzymały i odporny na szeroki zakres warunków środowiskowych obecnych w zakładzie przetwórstwa spożywczego, w tym niskie i wysokie temperatury, wahania wilgotności, drgania urządzeń oraz potrącenia i upadki z wysokości.

Ponadto wyniki uzyskiwane przez system muszą być dokładne i precyzyjne, nawet mimo opóźnień między aktywacją testu a odczytaniem wyniku. System powinien być również dostosowany do obsługi przez personel o odmiennym poziomie doświadczenia.

Luminometry dostępne na rynku są zróżnicowane pod względem dokładności i precyzji. W przypadku precyzyjnego systemu służącego do badania obecności ATP, ten sam wymaz badany dwukrotnie da nieomal identyczne wyniki.

Wykrywanie wyjątkowo niskich poziomów światła jest niezwykle istotne

Systemy monitorowania higieny w obszarach przetwórstwa spożywczego wykorzystują reakcję bioluminescencji. W trakcie badania system musi wykryć i zmierzyć bardzo niskie poziomy światła. Im wyższy poziom ATP, tym więcej światła powstaje w rekcji bioluminescencji, co wskazuje na potencjalne zanieczyszczenie (mikrobiologiczne i/lub organiczne) oraz konieczność przeprowadzenia ponownego mycia/czyszczenia przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego.

Podczas mycia powierzchni mających kontakt z żywnością, poziom ATP spada, a wraz z nim mierzona intensywność światła.

W niektórych zastosowaniach luminometr musi być wyposażony w technologię umożliwiającą wykrycie wyjątkowo małych ilości światła, nawet rzędu kilku fotonów, aby wskazać nawet bardzo niski poziom zanieczyszczenia. Z pozoru wszystkie luminometry są podobne i zapewniają zbliżoną dokładność i precyzję w związku z czym łatwo pominąć istotne szczegóły podczas ich oceny i wyboru.

Systemy stworzone do monitoringu higieny różnią się pomiędzy sobą technologią – nazywaną technologią fotodetekcji – którą wykorzystuje luminometr do wykrywania i pomiaru fotonów. W technologii fotodetekcji istnieją dwie opcje: fotopowielacze (PTM) i fotodiody. Każda z nich oferuje inne możliwości, szczególnie w zakresie wykrywania niskich poziomów światła powstającego w reakcji bioluminescencji.

 

 

Fotopowielacze: Najbardziej czułe systemy fotodetekcji dostępne na rynku

Fotopowielacze uważane za „złoty standard” wśród technologii wykrywającej fotony, posiadają niezwykle ważne właściwości, które zwiększają dokładność i precyzję wyników badań na obecność ATP. Najważniejsze ich cechy to:

  • Wysoka skuteczność w przechwytywaniu fotonów
  • Możliwość detekcji pojedynczych fotonów
  • Większa tolerancja na wahania temperatur, co zapewnia wytrzymałość niezbędną w wymagającym środowisku przetwórstwa spożywczego
  • Mniejsza podatność na szumy (zakłócenia)
  • Sygnał, który można łatwo zwiększyć (pozyskać) w celach pomiarowych

 

 

Technologia fotopowielacza jako część składowa systemu badania na obecność ATP może dać bardziej dokładne i precyzyjne wyniki

Fotopowielacze charakteryzują się wykrywaniem bardzo niskiego poziomu światła, dzięki czemu są idealne do badania obecności ATP. Ponadto chemiczna analiza wymazów może być zoptymalizowana w celu wytworzenia długotrwałego światła o niższej intensywności, które może być łatwo odczytane przez technologię fotopowielacza. Oprócz tego fotopowielacze są odporne na wahania temperatury oraz opóźnienia czasowe pomiędzy aktywacją wymazu i pomiarem wyników, co może się zdarzyć w środowisku przetwórstwa spożywczego.

Natomiast fotodiody mają ograniczone możliwości wykrywania bardzo niskich poziomów światła, takich jak te występujące w badaniach na obecność ATP. W związku z tym światło musi być wzmocnione przez bioluminescencję wymazu ATP, aby stało się wykrywalne przez fotodiodę. Ten proces wzmacniania generuje większą moc szczytową światła, co trwa bardzo krótko. Wyniki badań na obecność ATP muszą być odczytane właśnie w tym krótkim czasie. Jeśli wystąpi opóźnienie pomiędzy aktywacją wymazu i pomiarem wyników (co często może się zdarzyć podczas badań rutynowych), a wymaz nie zostanie odczytany w tym krótkim czasie, dokładność i precyzja wyników z urządzeń wyposażonych w fotodiody może zawieść.

Korzystanie z dowolnej technologii fotopowielacza nie zapewnia automatycznie dokładnych i precyzyjnych wyników. Uzyskanie optymalnej wydajności zależy od tego, jak system został zaprojektowany i skonstruowany (luminometr, wymazówki i system zarządzania danymi) oraz jak jego elementy ze sobą współpracują.

System musi być również odpowiednio zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach środowiska przetwórstwa żywności. Na przykład, solidna konstrukcja luminometru izoluje światło w czasie korzystania z systemu, ponieważ słaba „szczelność świetlna” może negatywnie wpłynąć na wydajność systemu.

 

 

Wybór systemu badania na obecność ATP ze zoptymalizowaną technologią fotopowielacza może wspierać decyzje produkcyjne wysokiego ryzyka

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przetwarzania żywności powinno opierać się na danych uzyskanych z najlepszych dostępnych na rynku urządzeń do fotodetekcji. Fotopowielacz zaprojektowany w ramach kompletnego systemu monitorowania higieny i zarządzania nią może zapewnić dokładne i precyzyjne wyniki oraz optymalną wydajność w trudnym środowisku produkcyjnym.

Luminometr służy do sprawdzania czystością powierzchni produkcyjnych oraz do monitoringu ogólnego stanu higieny. Można go stosować także do oceny czystości rąk i ubrań pracowników na produkcji. Przez ostatnią dekadę Luminometr stał się nieodzownym narzędziem systemów: HACCP, IFS, BRC i innych. Jego stosowanie ułatwia nadzór nad higieną produkcyjną i przyspiesza procesy decyzyjne. Stanowi szybszą alternatywę do badań mikrobiologicznych, choć ich nie zastępuje.

Wymazówki A3 do powierzchni i do wody

Wymazówki A3

Nowa technologia resorpcji ADP i AMP.

 

Działanie luminometru oparte jest na detekcji ATP (adenozynotrójfosforanu) obecnego w drobnoustrojach i pozostałościach tkanek roślinnych i zwierzęcych. Jednakże po czasie tkankowe ATP przechodzi w niższe energetycznie cząsteczki: ADP oraz AMP. Standardowe, dostępne na rynku luminometry nie są w stanie oznaczyć stężenia tych cząsteczek i nie spełniają swego podstawowego zadania. Dlatego w 2023 roku wprowadzono ulepszoną technikę pomiaru ATP opartą o system resorpcji ADP i AMP tworząc w ten sposób narzędzie do detekcji zwykłych zabrudzeń resztkami żywności. Korzystając z wymazówek A3 uzyskacie Państwo jedyną w swoim rodzaju czułość i zwiększycie zakres

Luminometr SMART i wymazówka A3 do badania powierzchni

 

A3 to jedyna wymazówka na rynku gwarantująca detekcję ATP, ADP i AMP jednocześnie. Ta najnowsza technologia umożliwia detekcję zabrudzenia pochodzącego z resztek żywności nawet po procesie mycia.

Jednostka: RLU

Czas pomiaru: 10 sekund

Zasilanie: 2 x bateria AA

Dostępne opakowania:

20 szt./op.
100 szt./op.

Luminometr i A3 wymazówka

Luminometr SMART i wymazówka A3 Water do badania wody pitnej

 

A3 Water to jedyna wymazówka na rynku gwarantująca detekcję ATP, ADP i AMP jednocześnie w wodzie. Dzięki tej technologi możliwa jest detekcja zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w najniższych stężeniach.

Jednostka: RLU

Czas pomiaru: 10 sekund

Zasilanie: 2 x bateria AA

Dostępne opakowania:

20 szt./op.
100 szt./op.

Luminometr i wymazówka A3 do wody

Oprogramowanie do luminometru SMART

Oprogramowanie SMART

Oprogramowanie pozwala na zachowywanie wyników w formie elektronicznej oraz na ich sortowanie, przedstawianie graficzne i ciągły wgląd do nich w tzw. chmurze.

Serwisant

Oferujemy serwis kalibracyjny, polegający na wykonaniu kilku cyklów badawczych przy użyciu certyfikowanego materiału kontrolnego o dwóch stężeniach 10 nmol ATP oraz 100 nmol ATP.