Formularze

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA FORMULARZA ZLECENIA BADAŃ LABORATORYJNYCH

  1. W przypadku badań w kierunku alergenów pokarmowych prosimy o wskazanie w polu „uwagi” na zleceniu jedną z poniższych metod:
  • PCR
  • ELISA
  1. W przypadku badań mikrobiologicznych prosimy w uwagach uwzględnić jedną ze wskazanych metod:
  • Obecność danego drobnoustroju
  • Zawartość danego drobnoustroju
  1. W przypadku badań tłuszczu w próbkach prosimy o wskazanie typu tłuszczu:
  • Tłuszcz wolny
  • Tłuszcz całkowity