Szybki test antygenowy COVID-19 Ag

CE Canada

Test antygenowy COVID-19 Ag

Po pobraniu próbki z górnej części układu oddechowego i nałożeniu jej na pasek testowy, odczytuje się wyniki w ciągu 10 do 30 minut.

Większość obecnie produkowanych testów wymaga próbek wymazów z nosa lub jamy nosowo-gardłowej, ale firmy prowadzą badania w celu oceny ich

wyników przy użyciu alternatywnych typów próbek, takich jak ślina, płyn ustny i systemy pobierania próbek, aby potencjalnie rozszerzyć

możliwości użycia i ułatwić i wydajność testowania. Ogólnie rzecz biorąc, łatwość użycia i szybki czas realizacji Ag-RDT daje możliwość

rozszerzenia dostępu do testów i zmniejszenia opóźnień w diagnozie poprzez przejście na zdecentralizowane testowanie pacjentów z wczesnymi

objawami. Kompromisem za prostotę obsługi Ag-RDT jest zmniejszenie czułości w porównaniu z metodą RT-PCR.

Covid-19 Ag Procedura