Porównania międzylaboratoryjne (ILC)

Proben

Dla grup klientów na specjalne życzenie FAPAS organizuje porównania międzylaboratoryjne (ILC).

Przebieg porównań międzylaboratoryjnych (ILC)
Chęć uczestnictwa w ILC należy zgłosić w polskim przedstawicielstwie FAPAS telefonicznie (61/868 62 72) lub pocztą elektroniczną badania@nuscana.pl. Do prowadzonych przez FAPAS badań biegłości wykorzystywany jest jednorodny materiał badawczy, który rozsyłany jest do laboratoriów biorących udział w danej turze badań. Laboratoria uczestniczące, po otrzymaniu próbki, oznaczają odpowiednio jedną lub kilka cech. Dla każdego porównania (ILC) określony jest termin zakończenia, w którym laboratoria są zobowiązane do przesłania wyników badań korzystając z portalu internetowego FAPAS oraz hasła login. Wyniki dostarczone przez laboratoria poddane są statystycznej obróbce danych. Na tej podstawie każde laboratorium otrzymuje raport z wartościa „z-score” dla podanej techniki badawczej. Wartość ta jest istotnym komponentem w procesie sterowania jakością w laboratorium. Raport z ILC zawiera również informacje ogólne, na podstawie których uczestnik ILC może ocenić swoje kompetencje w porównaniu z innymi uczestnikami badań. FAPAS organizuje również zamknięte badania ILC dla ograniczonej grupy laboratoriów. Organizacja i prowadzenie „zamkniętych” badań ILC odbywa się w oparciu o zasadę pełnej poufności.

Akredytacja
FAPAS prowadzi badania biegłości zgodnie z uznaną na świecie normą: ISO/IEC Guide 43-1:1997 poprzez porownanie do ILAC G13:2000 i jest jednostką akredytowaną.

Doradztwo
W zakresie oferowanych usług ILC dostarczamy wskazówki i porady dotyczące interpretacji wyników i danych z raportów ILC. Ponadto jesteśmy w stanie zapewnić uczestnikom badań ILC dodatkowe informacje, które nie zawarte są w standardowych raportach z badań biegłości.

Płatność
Ceny dla poszczególnych badań ILC dostępne są u konsultanta FAPAS (badania@nuscana.pl, tel: 61/868 62 72). Dla stałych klientów oferujemy rabaty zależne od ilości zamawianych badań.
Cena za dostarczenie próbek kurierem uzależniona jest od masy próbek i oscyluje pomiędzy 20-30 GBP. Za przesyłkę próbek wymagających niskich temperatur pobiera się 60 GBP.
Płatność można regulować w PLN po przeliczeniu z GBP po kursie sprzedaży w banku Raiffeisen Bank Polska S.A. w dniu wystawienia faktury.