Ocena etykiet wyrobów spożywczych

Sposób etykietowania środków spożywczych uległ zmianie. W dniu 25.10.2011 zostało wydane Rozporządzenie (UE) 1169/2011 dotyczące konieczności informowania konsumentów o żywności  w sposób szczegółowy i jednoznaczny na opakowaniu. Rozporządzenie zaczęło działać od 13.12.2014, jedynie zobowiązanie do deklarowania wartości odżywczej na etykietach zaczęło obowiązywać od 13.12.2016. Producent musi deklarować na opakowaniu wartość odżywczą zgodnie z formą opisaną w Rozporządzeniu (UE) 1169/2011.

Cele i zadania nowego Rozporządzenia

Cele rozporządzenia są zakrojone bardzo szeroko. Istniejące akty prawne zarówno krajowe jak i europejskie zostaną zsumowane i ujednolicone. W szczególności chodzi lepszą dostępność informacji dla konsumenta, który w sposób świadomy będzie mógł decydować o swojej diecie. Kolejnym nadrzędnym celem jest zagwarantowanie zdrowia i bezpieczeństwa dla konsumentów przy konsumpcji środków spożywczych. Trzecim ważnym celem Rozporządzenia jest zapobieganie wprowadzania w błąd konsumentów. Przykładem jest tutaj oznakowanie zastępcze np. (“masmix”) mogące świadczyć o tym, że mamy do czynienia z masłem lub wykorzystywanie obcych gatunków mięsa w produktach mięsnych (afera z koniną w pulpetach).

Niektóre z głównych zmian:

  • obowiązkowa deklaracja o wartości odżywczej
  • obowiązkowe wykazywanie i znakowanie alergenów
  • minimalny rozmiar czcionki
  • informowanie o imitacji żywności
  • deklarowanie pochodzenia żywności
  • deklarowanie daty zamrożenia mięsa
  • rozszerzenie znakowania ostrzegawczego

Laboratorium Nuscana weryfikuje i opiniuje etykiety wyrobów spożywczych pod kątem zgodności ich formy a także treści w odniesieniu do obowiązujących przepisów krajowych i europejskich. Odpowiadamy na wszystkie pytania związane z tematyką znakowania żywności.

Eksporterom proponujemy tłumaczenie etykiet na niektóre języki europejskie oraz ocenę ich zgodności z prawem poszczególnych krajów docelowych.

Importerom proponujemy tłumaczenie z języków obcych na polski i dopasowanie etykiet do polskich wymogów znakowania żywności.

Gwarantujemy profesjonalność i krótkie terminy.

Analizy alergenów

Analizy alergenów

Laboratorium Nuscana wykonuje badania alergenów metodami akredytowanymi. Kontakt
Analizy wartości odżywczej

Analizy wartości odżywczej

Laboratorium Nuscana wykonuje badania wartości odżywczej metodami akredytowanymi. Kontakt