Testy do badania gatunkowości mleka

Do zafałszowania mleka może dochodzić nieświadomie wskutek niedotrzymywania procedur produkcyjnych lub umyślnie wszędzie tam gdzie różnice w cenie surowca są znaczne. Prawo żywnościowe zabrania wprowadzania konsumentów w błąd poprzez błędne deklarowanie pochodzenia surowców użytych do produkcji wyrobów mleczarskich.

Do detekcji zafałszowań służy szybki test paskowy.

 

Najpopularniejszym polskim produktem z sera owczego jest oscypek. Może być także produkowany z domieszką mleka krowiego.

          Testy półilościowe

Test do wykrywania mleka krowiego

Test do wykrywania mleka krowiego

Test ten służy do wykrywania mleka krowiego w mleku innych gatunków zwierząt, np. w mleku kozim lub owczym po dostawie do zakładu lub przed produkcją. Kontrolę można również przeprowadzić podczas odbioru mleka, w gospodarstwie lub w ciężarówce.

Sprawdź prawidłową czystość zbiorników i instalacji aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego. Wystarczy zmieszać kroplę mleka z kilkoma kroplami załączonego do zestawu buforu i zanurzyć w tej mieszaninie pasek testowy.

Dzięki integracji testu z aplikacją na telefony komórkowe Test4all będziesz mógł automatycznie odczytać pasek, odbierać i przechowywać wyniki na telefonie komórkowym lub tablecie w czasie rzeczywistym, zapewnić pełną odtwarzalność wyników.
Ale nie tylko mleko można badać! Testu tego można użyć także do sprawdzenia serów twardych i miękkich na zawartość obcego lub niedeklarowanego surowca.

Granica detekcji (LOD) wynosi 1 %. Znaczy to, że już domieszka 1 litra w 100 litrach jest wykrywalna.
Czas wykonania analizy: 10 minut
Opakowania po 25 sztuk oraz po 100 sztuk
Termin przydatności: 12 miesięcy od daty produkcji

Test do wykrywania mleka koziego

Test do wykrywania mleka koziego

Test ten służy do wykrywania mleka koziego w mleku innych gatunków zwierząt, np. w mleku krowim lub owczym po dostawie do zakładu lub przed produkcją. Kontrolę można również przeprowadzić podczas odbioru mleka, w gospodarstwie lub w ciężarówce.

Sprawdź prawidłową czystość zbiorników i instalacji aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego. Wystarczy zmieszać kroplę mleka z kilkoma kroplami załączonego do zestawu buforu i zanurzyć w tej mieszaninie pasek testowy na kilka minut.

Dzięki integracji testu z aplikacją na telefony komórkowe Test4all będziesz mógł automatycznie odczytać pasek, odbierać i przechowywać wyniki na telefonie komórkowym lub tablecie w czasie rzeczywistym, zapewnić pełną odtwarzalność wyników.
Ale nie tylko mleko można badać! Testu tego można użyć także do sprawdzenia serów twardych i miękkich na zawartość obcego lub niedeklarowanego surowca.

Granica detekcji (LOD) wynosi 0,25%. Znaczy to, że już domieszka 250 mililitrów w 100 litrach jest wykrywalna.
Czas wykonania analizy: 3-10 minut
Opakowania po 25 sztuk oraz po 100 sztuk
Termin przydatności: 12 miesięcy od daty produkcji

Test do wykrywania mleka owczego

Test do wykrywania mleka owczego

Test ten służy do wykrywania mleka owczego w mleku innych gatunków zwierząt, np. w mleku kozim lub krowim po dostawie do zakładu lub przed produkcją. Kontrolę można również przeprowadzić podczas odbioru mleka, w gospodarstwie lub w ciężarówce.

Sprawdź prawidłową czystość zbiorników i instalacji aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego. Wystarczy zmieszać kroplę mleka z kilkoma kroplami załączonego do zestawu buforu i zanurzyć w tej mieszaninie pasek testowy.

Dzięki integracji testu z aplikacją na telefony komórkowe Test4all będziesz mógł automatycznie odczytać pasek, odbierać i przechowywać wyniki na telefonie komórkowym lub tablecie w czasie rzeczywistym, zapewnić pełną odtwarzalność wyników.
Ale nie tylko mleko można badać! Testu tego można użyć także do sprawdzenia serów twardych i miękkich na zawartość obcego lub niedeklarowanego surowca.

Granica detekcji (LOD) wynosi 1 %. Znaczy to, że już domieszka 1 litra w 100 litrach jest wykrywalna.
Czas wykonania testu wynosi: 10 minut.
Opakowania po 25 sztuk oraz po 100 sztuk
Termin przydatności: 12 miesięcy od daty produkcji

          Procedura wykonania testu

Procedura wykonania testu

          Testy ilościowe

Test do oznaczania zawartości mleka krowiego

Test do oznaczania zawartości mleka krowiego

Test ten służy do ilościowego oznaczania mleka krowiego w mleku innych gatunków zwierząt, np. w mleku kozim lub owczym po dostawie do zakładu lub przed produkcją. Badanie można również przeprowadzić podczas odbioru mleka, w gospodarstwie lub w ciężarówce.

Wystarczy zmieszać kroplę mleka z kilkoma kroplami załączonego do zestawu buforu i zanurzyć w tej mieszaninie pasek testowy.

Dzięki integracji testu z aplikacją na telefony komórkowe Test4all będziesz mógł automatycznie odczytać pasek, odbierać i przechowywać wyniki na telefonie komórkowym lub tablecie w czasie rzeczywistym, zapewnić pełną odtwarzalność wyników.
Ale nie tylko mleko można badać! Testu tego można użyć także do sprawdzenia serów twardych i miękkich na zawartość obcego lub niedeklarowanego surowca.

Zakres oznaczalności wynosi: 0,5 – 2,0 %.
Czas wykonania analizy: 10 minut
Opakowania po 1 płytce a 96′ oraz po 10 płytek a 96′.
Termin przydatności: 12 miesięcy od daty produkcji

Test do oznaczania zawartości mleka koziego

Test do oznaczania zawartości mleka koziego

Test ten służy do ilościowego oznaczania zawartości mleka koziego w mleku innych gatunków zwierząt, np. w mleku krowim lub owczym po dostawie do zakładu lub przed produkcją. Kontrolę można również przeprowadzić podczas odbioru mleka, w gospodarstwie lub w ciężarówce.

Wystarczy zmieszać kroplę mleka z kilkoma kroplami załączonego do zestawu buforu i zanurzyć w tej mieszaninie pasek testowy.

Dzięki integracji testu z aplikacją na telefony komórkowe Test4all będziesz mógł automatycznie odczytać pasek, odbierać i przechowywać wyniki na telefonie komórkowym lub tablecie w czasie rzeczywistym, zapewnić pełną odtwarzalność wyników.
Ale nie tylko mleko można badać! Testu tego można użyć także do sprawdzenia serów twardych i miękkich na zawartość obcego lub niedeklarowanego surowca.

Zakres oznaczalności wynosi: 0,5 – 2,0 %.
Czas wykonania analizy: 10 minut
Opakowania po 1 płytce a 96′ oraz po 10 płytek a 96′.
Termin przydatności: 12 miesięcy od daty produkcji.