Testy enzymatyczne do oznaczania składników

TESTY ENZYMATYCZNE

Baner zdjęcia

Testy enzymatyczne do oznaczania składników zawierają enzymy, które w trakcie jednej lub wielu reakcji produkują lub zużywają NADH lub NADHP. Czynnik ten pomimo tego, że jest niewidoczny dla ludzkiego oka to silnie absorbuje światło przy długości fali 340 nm. Spektrofotometr, który jest urządzeniem bardzo wrażliwie mierzącym zmiany w absorbancji światła jest w stanie szybko i precyzyjnie określić zmiany w absorbancji. Reakcje enzymatyczne przebiegają w plastikowych lub szklanych kuwetach, które do pomiaru umieszczane są pomiędzy źródłem światła a detektorem absorbancji. Oferowane przez nas testy zawierają wszystkie niezbędne do przeprowadzenia badania odczynniki: bufory, kofaktory, enzymy i substancje standardowe w łatwej do użycia postaci. Testy zachowują ponad 2-letnią przydatność do użycia.
Podczas typowej reakcji enzymatycznej przeprowadzanej w celu ilościowego oznaczania danego analitu czysta woda zmieszana zostaje z buforem, kofaktorem i próbką. Absorbancja w kuwecie zostaje zmierzona po raz pierwszy. Następnie dodawany jest enzym wywołujący pożądaną reakcję. Po jej zakończeniu drugi pomiar absorbancji jest wykonywany. Różnica w odczytach absorbancji, skorygowana wartością absorbancji dla próbki ślepej i pomnożona przez charakterystyczny dla dej reakcji faktor daje wynik.

Przykład

Przykład obliczenia