Materiały kontrolne

Stosowanie materiałów do kontroli jakości FAPAS wraz z jednoczesnym uczestnictwem w badaniach biegłości FAPAS stanowi istotne narzędzie sterowania jakością w laboratorium. Materiały do kontroli jakości mogą być także pomocne w szkoleniu personelu laboratoryjnego oraz przy walidacji metod. Ze względu na swą niską cenę stanowią one niekiedy alternatywę do certyfikowanych materiałów referencyjnych (CRM).
Materiał do kontroli jakości FAPAS pochodzi wyłącznie z odbytych w przeszłości badań biegłości i dostępny jest tylko w ograniczonej ilości przez pewien czas. Matrycę materiałów kontrolnych stanowi zawsze prawdziwy środek spożywczy, co jest istotne biorąc pod uwagę wpływ matrycy na odzysk.
Każdy materiał posiada swoją specyfikację, która zawiera cenne informacje, m.in. stężenie analitu oraz odchylenie obliczone na podstawie odbytych w przeszłości badań biegłości.

Cennik

FAPAS Swoosh1.48

Ceny za materiały kontrolne nie są dostępne na stronach internetowych FAPAS. Prosimy o bezpośredni kontakt z działem badań biegłości NUSCANA pod numerem telefonu: 61/868 62 72 lub mailowo: badania@nuscana.pl
Cena dostawy materiałów kontrolnych uzależniona jest od wartości zamówienia i oscyluje pomiędzy 6,75 – 22 GBP. Za przesyłkę próbek wymagających niskich temperatur pobiera się 63 GBP.

Dla stałych klientów oferujemy rabaty zależne od ilości zamawianych materiałów kontrolnych

Zamówienia

FAPAS Swoosh1.48

Zamówienia można składać pisemnie faksem: 061/868 62 73 lub mailowo: badania@nuscana.pl
Minimalna wartość zamówienia wynosi 90 GBP.

Płatność

FAPAS Swoosh1.48

Faktury wystawiane są w PLN po przeliczeniu z GBP po kursie dziennym sprzedaży w banku Raiffeisen Bank Polska S.A.

Dostawa

FAPAS Swoosh1.48

Po uiszczeniu opłaty za materiały przesyłane są one pocztą kurierską bezpośrednio na adres laboratorium zamawiającego.