Niedokrwistość Zakaźna Koni (NZK)

ELISA EIA

VMRD jest liderem w produkcji testów do wykrywania Zakaźnej Anemii Koni (NZK)

NZK jest przedmiotem wielkiego zainteresowania w branży koniarskiej na całym świecie, ponieważ tak samo jak na jego lentiwirusowego kuzyna, czyli ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), nie ma szczepionki kontrolującej infekcję ani lekarstwa. Czujny nadzór przy użyciu zaufanych narzędzi diagnostycznych jest kluczem do kontrolowania EIA, wraz z kontrolą owadów i dobrą higieną igieł stosowanych przez weterynarzy. VMRD jest wiodącym producentem zestawów diagnostycznych w technikach: EIA, ELISA i AGID.

Użytkownicy testu doceniają efektywny, 35-minutowy czas inkubacji testu ELISA oraz jego 100% specyficzność i czułość. VMRD ELISA zapewnia doskonałe rozwiązanie do testów o wysokiej przepustowości, z optymalną spójnością między partiami.

 

Zestaw testowy AGID jest łatwy do interpretacji – użycie wysoce oczyszczonego rekombinowanego antygenu i wysokiej jakości kontroli pozytywnej powoduje powstanie wyraźnych linii ciągłych, które można wyraźnie odczytać. Dzięki szybkiej konfiguracji i wysokiej specyficzności VMRD AGID jest od kilkudziesięciu lat podstawą testów Cogginsa. Testy nie zawierają substancji niebezpiecznych i są wysyłane w temperaturze otoczenia.