Wilgotnościomierze do zbóż

Puszkowy aw

CLIM MATE

to urządzenie do badania wilgotności względnej w materiałach sypkich lub i dużej objętości.

DataLog30
Quanta Dat z nSens-HT