Materiały referencyjne oferują zwiększoną pewność pomiaru dla ich użytkowników. Rzeczywiste matryce oddają charakter próbek co jest istotne dla wieloetapowych technik badawczych, gdzie wstępna obróbka próbek ma znaczenie na wyniki analiz.
Materiały referencyjne znajdują zastosowanie przy walidacji metod, sterowaniu jakością wyników badań i przy organizacji szkoleń dla pracowników.

Dostępność Materiałów Referencyjnych będzie stale rosnąć, dlatego zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z biurem obsługi klienta. E-mail: badania@nuscana.pl lub telefonicznie pod numerem: 61/868 62 72.

Image from the Central Science Laboratory
Zamówienia

Zamówienia

Zamówienia można składać pisemnie faksem: 061/868 62 73 lub mailowo: badania@nuscana.pl
Minimalna wartość zamówienia wynosi 90 GBP.
Płatność

Płatność

Faktury wystawiane są w PLN po przeliczeniu z GBP po kursie dziennym sprzedaży w banku Raiffeisen Bank Polska S.A.
Dostawa

Dostawa

Po uiszczeniu opłaty za materiały przesyłane są one pocztą kurierską bezpośrednio na adres laboratorium zamawiającego.