Title Image

R E C Y R K U L A T O R Y   C H Ł O D Z Ą C E   D O   L  A  B  O  R  A T O R I U M

2018_VdH_Logo_Grau_Slogan

Termostaty recyrkulacyjne są przeznaczone do termostatowania zewnętrznych urządzeń lub układów chłodniczych. Płyn chłodniczy (woda lub glikol) tłoczony jest do pętli obiegu zewnętrznego. Urządzenia te mogą być wyposażone w sprężarkowy układ chłodzenia lub układ chłodzenia powietrzem i pompę cyrkulacyjną. Urządzenia mogą być montowane na kółkach co umożliwia ich przemieszczanie po pomieszczeniach laboratorium. Jedno urządzenie chłodnicze może obsługiwać jedno lub więcej urządzeń peryferyjnych. Odpowiednie układy rozdzielaczy umożliwiają dowolne konfiguracje.

R E C Y R K U L A T O R Y   C H Ł O D Z Ą C E    16 – 22 C

KÜHLMOBIL – recyrkulator chłodzący do laboratorium od 300 do 500 Watt (16-22°C)

KÜHLMOBIL – recyrkulator chłodzący do laboratorium od 600 Watt do 1 kW (16-22°C)

KÜHLMOBIL- recyrkulator chłodzący do laboratorium od 1,2 do 2,9 kW (16-22°C)

KÜHLMOBIL – recyrkulator chłodzący do laboratorium od 3,2 do 6,0 kW (16-22°C)

KÜHLMOBIL – recyrkulator chłodzący do laboratorium od 7 do 14,5 kW (16-22°C)

KÜHLMOBIL – recyrkulator chłodzący do laboratorium od 16 do 38.5 kW (16-22°C)

Zastosowania:

Parowniki obrotowe
Destylarki
Ekstrakcja Soxhleta
Łaźnie wodne
Kalorymetry
Mikroskopia elektronowa
AAS
ICP
Ekstrakcje
Chłodzenie instrumentalne
Skaningowa mikroskopia elektronowa

Korzyści:

100% oszczędność wody kranowej. Regulowana temperatura wody chłodzącej. Stała jakość wody, bez wapna, bez glonów stałe ciśnienie wody. Pojemnościowy panel sterowania. Urządzenie na kołach. Możliwe są również wyższe ciśnienia pomp. Regulacja mocy możliwa za pomocą sterowanej mikroprocesorem regulacji, co zapewnia wysoką stałość temperatury wody zasilającej (0,1 K).


Recyrkulator KUEHLMOBIL 300 od przodu

Recyrkulator KUEHLMOBIL 300 od tyłu

R E C Y R K U L A T O R Y   C H Ł O D Z Ą C E    0 – 22 C

Oferujemy szeroki wybór recyrkulatorów chłodniczych KÜHLMOBIL do ogólnych zastosowań laboratoryjnych. Wszystkie modele z zakresu standardowego; wybrane popularne wydajności chłodzenia z szerszym zakresem temperatur, aby umożliwić łatwy wybór uniwersalnej chłodnicy do szerokiej gamy podstawowych zastosowań chłodzenia. Od 350 W do 38,5 kW w wersjach chłodzonych powietrzem i wodą. Pojemniki są łatwe do napełnienia dzięki dużym otworom do napełniania i usytuowaniu zakrętek na górze każdej jednostki chłodzącej. Szybkości parowania są bardzo niskie. Czasy amortyzacji są stosunkowo krótkie, ponieważ KÜHLMOBIL oszczędza znaczne ilości wody na przestrzeni roku.

Recyrkulatory VDH od przodu

Recyrkulatory VDH z pętlą wodną, widok od tyłu

R E C Y R K U L A T O R Y   C H Ł O D Z Ą C E   P O W I E T R Z E M

Chłodzenie powietrzem jest najbardziej ekonomiczną metodą chłodzenia. Ze względu na ograniczenia fizyczne temperatura wody chłodzącej nie może być obniżona poniżej temperatury otoczenia, ponieważ tego typu chłodnica chłodzi bezpośrednio powietrzem za pomocą wentylatora i wymiennika ciepła. Te chłodnice o mocy 500 W (przy 35 ° C) są szczególnie, ale nie wyłącznie, odpowiednie dla jednostek destylacyjnych wody lub niektórych AAS. Dla tych dry coolerów dostarczamy moce do 100 kW. Przepływ powietrza jest od lewej do prawej. Ten typ urządzenia jest również dostępny w wersji 3000 W i o podwyższonej stabilności temperaturowej. Ilustracja obok przedstawia tył modelu COOL-AIR z opcją opróżniania pojemnika.

 

Recyrkulator COOL-AIR od tyłu