testy ilościowe GMO

Test GMO Quant PAT/bar

Szybki test GMO Quant do ilościowego oznaczania modyfikowanych genetycznie roślin z wbudowaną odpornością na herbicyd glifosat występującą w kukurydzy GMO: Liberty Link, MON 603xT25. Granica oznaczalności (LOQ) dla testu wynosi 0,5%. Innymi słowy: czułość testu od 1 ziarna GMO pośród 200 ziaren niemodyfikowanych genetycznie.
Test ten wymaga młynka do ziaren oraz wagi i czytnika. Nie wymaga żadnych dodatkowych odczynników.
Opakowanie: 100 lub 50 szt./ karton.
Termin przydatności 12 miesięcy.

GMO Quant

Test GMO Quant Bt Cry 1 Ab/Ac

 

Szybki test GMO Quant do ilościowego oznaczania endotoksyny pochodzącej z Bacillus thurigiensis występującej w wielu gatunkach kukurydzy GMO: MON810, Monsanto Event176, DeKalb DBT418, Novartis Event 176, Novartis BT11, Mycogen Event 176. Granica oznaczalności (LOQ) wynosi 0,5%. Test ten wymaga młynka do ziaren, wagi i czytnika. Dodatkowe odczynniki nie są wymagane.
Opakowanie: 50 lub 100 szt./ karton.
Termin przydatności 12 miesięcy.

GMO Quant

Test GMO Quant CP4 EPSPS

Występujący w roślinach niemodyfikowanych enzym EPSPS, odpowiedzialny za syntezę aminokwasów został zastąpiony enzymem CP4 EPSPS, który to enzym posiada odporność na herbicyd zawierający glyphosat. Test potwierdza obecność białka CP4 EPSPS w takich gatunkach GMO jak: RoundUpReady w rzepaku, soi i kukurydzy. Granica oznaczalności (LOQ) dla testu wynosi 0,1% GMO.
Test ten nie wymaga sprzętu laboratoryjnego prócz młynka, wagi i czytnika do testów.
Opakowanie: 50 lub 100 szt./ karton.
Termin przydatności 12 miesięcy

GMO Quant
6

Każdy test posiada przypisaną kartę identyfikacyjną. Dzięki niej czytnik identyfikuje rodzaj i numer partii testu. Identyfikacja ta umożliwia przeprowadzenie testu ilościowego. Kartę tą należy umieścić w gnieździe ponad szufladą do testu przed wykonaniem odczytu.

Czytnik do testów GMO posiada interaktywny wyświetlacz dotykowy. Przed uruchomieniem odczytu można wykalibrować urządzenie i opisać próbkę numerem szarży. Odczyt trwa niespełna minutę. Urządzenie zapisuje w swej pamięci wszystkie wyniki, które można przywołać po dacie i godzinie wykonania danego testu.

Czytnik GMO

Czytnik testów GMO wyposażony jest w drukarkę, która wykonuje wydruk automatycznie po zakończeniu badania ilościowego. Na wydruku widoczna jest data, godzina, numer seryjny badanego wyrobu oraz wynik ilościowy GMO.
Wydruki generowane są także z przeprowadzonych kalibracji oraz testów jakościowych czytnika.

 

Urządzenie może komunikować się z komputerem za pomocą łącza RS-232 oraz USB. Można także podłączyć do niego bezpośrednio czytnik kodów kreskowych.

Nie wszystkie próbki można przebadać ilościowo za pomocą szybkich testów i czytnika. W szczególności próbki zmieszane i pasze należy badać techniką PCR. Takie podejście jest wskazane w celu uzyskania większej dokładności badań ilościowych. Zapraszamy więc do współpracy z Laboratorium NUSCANA.

1