Aktualności

0

DG SANTE proponuje obniżenie limitów mykotoksyn dla zbóż i makaronów

Mykotoksyny, naturalnie występujące toksyny wytwarzane przez niektóre pleśnie (grzyby) są szczególnie istotnym zagrożeniem w zbożach i produktach zbożowych. W Europie Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE) zaproponowała ostatnio obniżenie limitów dla deoksyniwalenolu (DON) i T2/HT2, które mają zastosowanie do zbóż i produktów...

0

Nowe odmiany kukurydzy GMO na liście Ministerstwa Rolnictwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało aktualizację załącznika rozporządzenia w sprawie zakazu stosowania genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810. Projekt zmian opublikowano w poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji.  W przygotowanej aktualizacji załącznika znalazły się 304 odmiany kukurydzy, podczas gdy w ub.r. było ich 294.   ...

0

Ustawa GMO

26 czerwca 2019 r. zakończone zostały prace parlamentarne nad rządowym projektem ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów. Ustawy jest odpowiedzią na oczekiwania konsumentów, których zdecydowana większość podchodzi z rezerwą do stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych, zwłaszcza w produkcji...

0

Alergia na białko mleka krowiego to poważna choroba

Alergia na białko mleka krowiego nie jest zwykłą dolegliwością, to poważna choroba. Nieleczona odpowiednio wcześnie i właściwie, może utorować drogę innym poważnym schorzeniom – przekonywali w poniedziałek eksperci podczas debaty, która odbyła się w Warszawie. Debatę zorganizowano pod hasłem: "Alergia na...

0

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą oznakowanie “bez GMO”

Kancelaria Prezydenta podkreśliła, że celem ustawy jest to, by konsumenci mieli informację po jakie produkty sięgają na sklepowe półki, by wiedzieli czy w procesie ich wytwarzania były wykorzystywane GMO. Jak wyjaśniono, znakowanie produktów roślinnych jako "wolne od GMO" w świetle przepisów prawa regulującego zasady przekazywania konsumentom...

0

Znakowanie “bez GMO”

W ocenie MRiRW projekt ustawy jest odpowiedzią na oczekiwania konsumentów, których zdecydowana większość podchodzi z rezerwą do stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych, zwłaszcza w produkcji żywności. Polacy chcą mieć 100 proc. pewność, że nabywane przez nich produkty spożywcze nie zawierają w swoim składzie GMO lub też,...

0

Różnice w składzie unijnych produktów

24 czerwca 2019 Komisja opublikowała wyniki ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz testowania produktów spożywczych, wykazującej, że niektóre produkty są identycznie lub podobnie oznakowane, a jednocześnie mają inny skład. Od momentu wygłoszenia orędzia o stanie Unii z 2017 r. przewodniczący Jean-Claude Juncker jest zaangażowany w rozwiązanie problemu podwójnej...

1

Nowe Rozporządzenie 2019/649 w sprawie tłuszczów trans

24 kwietnia 2019 r. Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie 2019/649 zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego. Przewiduje się, że...

0

Mleczarnie mogą starać się o certyfikat “wolne od GMO”

Wielu konsumentów obawia się spożywania żywności zmodyfikowanej i chce wyraźnego oznaczenia towarów wyprodukowanych bez użycia GMO.  Wielu producentów w odpowiedzi na to zapotrzebowanie zdecydowało się na produkcję właśnie takiego mleka.   Polska Izba Mleka zdecydowała się utworzyć standard, aby umożliwić mleczarniom...

0

Sejm znowelizował ustawę o GMO

Znowelizowana w czwartek przez Sejm ustawa o mikroorganizmach i GMO zakłada zwiększyć bezpieczeństwo zdrowia ludzi i środowiska przez wprowadzenie mechanizmów umożliwiających skuteczną kontrolę i ewentualne ograniczanie upraw GMO. Sejm głosował nad 9 poprawkami Klubu Kukiz'15. Została przyjęta tylko jedna, rekomendowana przez połączone komisje: środowiska i rolnictwa....