Odbiór próbek

Odbiór próbek

 

Zwykle, minimalna masa/ objętość próbki potrzebnej do wykonania jednego badania to około 200 g/ 200 ml.

 

Próbki w liczbie >2 mogą być odebrane przez kuriera Laboratorium Nuscana – szczegółowych informacji udzielamy na zapytanie.

 

Próbki po badaniach są przechowywane w Laboratorium przez okres 7 dni (czas ten może zostać skrócony, w zależności od stabilności próbki). Tylko w tym okresie możliwe jest przeprowadzenie powtórnych badań.

 

Przydatność wyników badań jest ściśle uzależniona od reprezentatywności i jakości pobranych próbek. Laboratorium Nuscana nie ponosi odpowiedzialności za jakość i reprezentatywność próbek pobranych i dostarczonych przez klienta.