Testy do wykrywania alergenów pokarmowych

IMG_9098

Szybkie testy ALERGO TEST

Szybkie testy (AlergoTest) działają na zasadzie przepływu bocznego wyekstrahowanego alergenu na paskach z późniejszym ich wychwytem przez komplementarne do nich przeciwciała. Czas niezbędny do uzyskania wyników to ok. 10 minut. Testy umożliwiają badania w surowcach, w wyrobach gotowych, w wymazach i popłuczynach. Do wykonania badania nie jest potrzebny sprzęt laboratoryjny. Zestaw testów zawiera specjalnie skonstruowane filtry, które zastępują konieczność użycia wirówki. Granica detekcji (LOD) dla testów jest zróżnicowana w zależności od badanego alergenu. Jedno opakowanie zawiera 10 testów. Więcej informacji uzyskać można kontaktując się pod numerem telefonu: 61/868 62 72 lub mailowo: nuscana@nuscana.pl

14 - ELISA test kit stopping

Testy ELISA do badań ilościowych

Użycie testów ELISA umożliwia badanie stężenia alergenów w próbkach surowców, wyrobach gotowych, wymazach i popłuczynach. Granica detekcji (LOD) i zakres oznaczalności ilościowej jest dla każdego z testów inny i jest najczęściej dopasowany do ustalonych dawek referencyjnych alergenów pokarmowych. Informacje nt. dawek referencyjnych, wartości LOD, LOQ i zakresów badawczych uzyskać można kontaktując pod numerem telefonu: 61/868 62 72 lub maliowo: nuscana@nuscana.pl

PCR-ówki duże

Testy PCR do badań obecności

Do detekcji kilku orzechów i selera brakuje obecnie specyficznych przeciwciał. Dlatego stosuje się tu wyjątkowo technikę pośrednią – PCR. Technika ta obarczona jest ryzykiem uzyskania wyników fałszywie dodatnich jednakże dla tych kilku analitów jest obecnie jedyną do stosowania. Aby więcej informacji można skontaktować się telefonicznie pod numerem: 61/868 62 72 lub maliowo: nuscana@nuscana.pl

Laboratorium Badań Alergenów baner
Bąble