Testy do badania czystości powierzchni

Szybki test do kontroli czystości powierzchni roboczych CLEAN TEST

 

test ten to wymazówka do wykrywania pozostałości białka, tłuszczu i cukru na powierzchniach. Jest odpowiednia do szybkiej identyfikacji zabrudzeń powierzchni roboczych. Stanowi nieco mniej czułą alternatywę do badań wymazowych dokonywanych przy pomocy luminometru. Czas potrzebny na przeprowadzenie testu to 10 minut.

Testy czystościowe
Testy wymazowe

ZASADA DZIAŁANIA TESTU

Test wskazuje na obecność pozostałości białkowych, cukrowych i tłuszczowych oraz innych substancji redukujących na analizowanej powierzchni. Metoda ta, oparta na reakcji kwasu bicynchoninowego (odczynnik A) z siarczanem miedzi (odczynnik B) w warunkach alkalicznych, prowadzi do kompleksowania jonów miedzi (Cu) z wiązaniami peptydowymi białek. Taki kompleks przybiera barwę fioletową wprost proporcjonalną do stężenia białek, tłuszczów i cukrów obecnych na badanej powierzchni.

INTERPRETACJA WYNIKÓW

Jasnozielona, ​​bezbarwna lub przejrzysta jasnoszara barwa wskazuje na właściwie oczyszczoną analizowaną powierzchnię. W przypadku ciemnoszarego roztworu zaleca się spłukanie powierzchni i/lub powtórzenie testu. Jeśli jednak roztwór zmieni kolor na jasno- lub ciemnofioletowy, konieczny jest nowy cykl czyszczenia powierzchni odpowiednimi detergentami.

 

Opakowanie: 50 testów
Nr katalogowy: 86001

Istnieją cztery ustalone i uznane podejścia, które można zastosować do monitorowania higieny:

  • kontrola wzrokowa
  • badania mikrobiologiczne
  • badanie trójfosforanu adenozyny (ATP)
  • badania chemiczne

Każde podejście ma swoje silne i słabe strony, dlatego solidny program monitorowania higieny wykorzystuje wszystkie cztery metody:

• Kontrola wzrokowa może szybko dać pełny obraz sytuacji co do efektywności procesów czyszczenia. Ma jednak ograniczenia ponieważ mikroorganizmów nie widać gołym okiem. Również tam mogą to być powierzchnie na sprzęcie produkcyjnym, których nie można zobaczyć wizualnie, ale może być zanieczyszczony. Jednak kontrola wzrokowa może być skutecznym prekursorem jednego lub wszystkich testów mikrobiologicznych, ATP i chemicznych.

• Testy mikrobiologiczne mogą ujawnić liczbę mikroorganizmów, które mogą powodować zanieczyszczenie żywności. Jednak nie mogą zapewnić natychmiastowych rezultatów na hali produkcyjnej. Zamiast tego próbki muszą zostać pobrane z innego miejsca przetwarzania a wyniki analizy pojawią się dopiero po kilku dniach. Podczas tego czasu, żywność musi być przechowywana, potencjalnie skracając okres przydatności do spożycia i sprzedaży, lub żywność przechowywana może zostać uwolniona, ale może wymagać wycofania, z obrotu później jeśli zostanie wykryte zanieczyszczenie. Kliknij tutaj

• Testy ATP to powszechnie akceptowana metoda, która jest wysoce wydajna, ponieważ szybko i łatwo zapewnia wyniki. Zamiast wyliczać mikroorganizmy, mierzy ATP z mikroorganizmów i resztek żywności. To natychmiast wskazuje, czy czyszczenie było skuteczne lub pokazuje, że ponowne czyszczenie i ponowne testowanie są konieczne w celu zmniejszenia potencjału zanieczyszczenia przed rozpoczęciem produkcji żywności.  Kliknij tutaj

• Testy chemiczne podobnie jak testy ATP gwarantują wyniki w czasie rzeczywistym. Powyżej znaleźć można opis wymazówek do samodzielnego stosowania w obszarach produkcyjnych.

Badania mikrobiologiczne
Badania alergenów
Badania wymazów