Title Image

Szybki test do kontroli higieny powierzchni roboczych CLEAN TEST

 

 

to wymazówka do wykrywania pozostałości białka, tłuszczu i cukru na powierzchniach. Jest odpowiednia do szybkiego sprawdzania poziomu czystości powierzchni roboczych.

Zasada działania testu

Test wskazuje na obecność pozostałości białkowych oraz innych substancji redukujących na analizowanej powierzchni. Metoda ta, oparta na reakcji kwasu bicynchoninowego (odczynnik A) z siarczanem miedzi (odczynnik B) w warunkach alkalicznych, prowadzi do kompleksowania jonów Cu z wiązaniami peptydowymi białek. Taki kompleks przybiera barwę fioletową wprost proporcjonalną do stężenia białek, tłuszczów i cukrów obecnych na badanej powierzchni.

INTERPRETACJA WYNIKÓW

Jasnozielona, ​​bezbarwna lub przejrzysta jasnoszara barwa wskazuje na właściwie oczyszczoną analizowaną powierzchnię. W przypadku ciemnoszarego roztworu zaleca się spłukanie powierzchni i/lub powtórzenie testu. Jeśli jednak roztwór zmieni kolor na jasny lub ciemnofioletowy, konieczny jest nowy cykl czyszczenia powierzchni odpowiednimi detergentami.

 

Opakowanie: 50 testów
Nr katalogowy: 86001