Title Image

Kolumienki powinowadztwa IAC do mikotoksyn

AOZ LC — kopia

Vicam Logo

 

Oferujemy Państwu kolumienki powinowadztwa immunologicznego (IAC) światowego lidera w sektorze badań mikotoksyn, firmy VICAM.
Kolumienki służą do rozpuszczania, oczyszczania oraz zatężania mikotoksyn w celu ich późniejszego oznaczenia metodami chromoatograficznymi
lub fluorometrycznymi. Na kolumienkach IAC oczyszczać można pojedyncze mikotoksyny lub ich całe grupy a czułość kolumienek dochodzi do wartości
miliardowych (ppb).
Procesy zachodzące podczas oczyszczania próbek gwarantują wysokie odzyski analitu oraz znakomitą powtarzalność.
Dzięki powiększonej średnicy kolumienek przepływ jest szybszy, co zwiększa produktywność.

IAC do AFLATOKSYN

IAC Afla Test

AFLA TEST

AflaTest to ilościowa metoda wykrywania aflatoksyn w B1, B2, G1, G2, M1 i M2. Test może być stosowany w wielu różnych miejscach, od laboratoriów rolniczych, przez laboratoria kontroli jakości przetwórstwa spożywczego, po rządowe laboratoria badawcze.

 

IAC Afla Test WB

AFLA Test WB

AflaTest WB to wysoce czułe, powtarzalne podejście stosowane do izolowania i oczyszczania aflatoksyn B1, B2, G1, G2, M1 i M2 przy użyciu szerokich kolumn immunopowinowactwa. AflaTest WB umożliwia szybkie przygotowanie próbki przepływowej preferowane przez wiele laboratoriów i jest idealnym rozwiązaniem dla każdego użytkownika LC lub LC-MS/MS.

 

 

IAC Afla Test WB SR+

AFLA Test WB SR+

AflaTest WB SR+ to najnowszy produkt zdobywającej popularnośćj linii szybkoprzepływowych rozwiązań do przygotowywania próbek LC i LC-MS/MS firmy VICAM, zapewniający wyjątkową wydajność i wiarygodne wyniki dla laboratoriów spożywczych i rolniczych na całym świecie.

 

 

IAC Afla Test WB SR

AFLA Test WB SR

AflaTest WB SR to metoda ilościowa, która selektywnie izoluje aflatoksyny B1, B2, G1, G2, M1 i M2 do wykrywania LC lub LC-MS/MS. Kolumny szerokootworowe o szybkim przepływie zostały specjalnie zaprojektowane, aby zmaksymalizować odzysk aflatoksyny G2 i przyspieszyć przepustowość próbek.

 

IAC Afla Ochra LC

Afla Ochra LC

AflaOchra LC to jedyny test, który wykorzystuje pojedynczą kolumnę do uzyskania precyzyjnych wyników liczbowych zarówno dla ochratoksyny A, jak i aflatoksyn B1, B2, G1, G2, M1 i M2 w różnych typach próbek przy użyciu LC lub LC-MS/MS.

 

IAC Afla M1 LC

AFLA M1 LC

Afla M1 LC to bardzo czułe, precyzyjne podejście do wykrywania aflatoksyny M1 przy użyciu kolumn powinowactwa opartych na przeciwciałach. Idealny etap oczyszczania dla każdej LC lub LC-MS/MS, Afla M1 LC zapewnia wyniki potrzebne mleczarniom przy użyciu kolumny o szybkim przepływie, która zapewnia odzysk od 75% do 95% dla szeregu typów próbek.

 

IAC Afla M1 FL+

AFLA M1 FL+

Afla M1 FL+ to ilościowa metoda fluorymetrycznego wykrywania aflatoksyny M1 w mleku na poziomie części na bilion (ppt). Afla M1 FL+ można wykonać szybko, nie wymaga specjalnych umiejętności i jest przydatna zarówno w przetwórstwie mleka, jak i w rządowym laboratorium badawczym.

 

IAC Afla B

AFLA B

Afla B to metoda ilościowa, która może izolować aflatoksyny B1 i B2 z pasz, żywności, ziaren i orzechów za pomocą detekcji fluorometrycznej lub HPLC. Afla B jest czuła, prosta i szybka, umożliwiając szybkie analizy na poziomach ppb lub ppm.

AOZ LC

AOZ LC

AOZ LC to ilościowa metoda jednoczesnego wykrywania aflatoksyny, ochratoksyny A (OTA) i zearalenonu (ZEA) w kilku matrycach. Wykorzystując LC lub LC-MS/MS do wykrywania, test ten daje precyzyjne wyniki liczbowe w mikrogramach na kilogram (μg/kg).

 

Kukurydza

IAC do DEOKSYNIWALENOLU  (DON)

DON Test LC

DON Test LC

DONtest ​​LC to ilościowe podejście do laboratoryjnego wykrywania DON (znanego również jako deoksyniwalenol lub womitoksyna) w częściach na milion (ppm). Bezpieczny, wytrzymały i niezawodny do użytku w laboratoriach testujących żywność i rolnictwo na całym świecie, DONtest ​​LC izoluje i oczyszcza DON przed wstrzyknięciem do LC lub LC-MS/MS w celu jego wykrycia.

 

 

DON Test WB

DON Test WB

DON test ​​WB to oparta na przeciwciałach metoda przygotowywania próbek do wykrywania DON metodą LC lub LC-MS/MS na poziomie części na milion (ppm) przy użyciu kolumn immunopowinowactwa o szerokim otworze. Prosty, dokładny i powtarzalny DONtest ​​LC jest wyposażony w 3-mililitrowe złoże kolumny, umożliwiające szybszy przepływ i jest idealnym etapem oczyszczania każdego laboratorium analitycznego odpowiedzialnego za wykrywanie DON.

.

 

DON-NIV WB

DON-NIV WB

Przeciwciała monoklonalne umożliwiają kolumnie powinowactwa immunologicznego DON-NIV WB jednoczesną izolację DON i NIV z pojedynczego ekstraktu próbki. Jego 3-mililitrowa konstrukcja z szerokim otworem zapewnia szybkość przepływu w tej potężnej kolumnie do przygotowywania próbek.