Działalność laboratorium

Badania żywności I
Badania wymazów
Badania surowców i płodów rolnych
Badania pasz
Badania leków

Od początku działalności, która sięga 2008 roku Laboratorium NUSCANA specjalizuje się w badaniach laboratoryjnych produktów rolno-spożywczych.
Nadrzędnym celem Laboratorium NUSCANA jest wypełnianie potrzeb klientów w oparciu o wdrożony System Zarządzania Jakością, normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018 oraz o wymogi jednostki akredytującej – Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Oprócz prowadzania badań, Laboratorium pełni funkcję doradczą oraz opiniującą. Oceniamy zgodność w obszarze regulowanym prawnie i wspieramy wytwórców poradą. Odnosimy się do zaprowadzonych w zakładach produkcyjnych systemów sterowania jakością, np.: HACCP, ISO, GMP, IFS, BRC.
Wykorzystując doświadczenie, podpierając się wynikami badań oraz współpracą z międzynarodowymi jednostkami naukowo-badawczymi Laboratorium Nuscana przejęło w międzyczasie funkcję ośrodka doradczo-badawczego w zakresie planowania, wdrażania i utrzymywania odpowiednich parametrów jakościowych dla produktów rolno-spożywczych. Poprzez naszą działalność staliśmy się istotnym partnerem wspierającym przemysł. Nasze usługi obejmują badania laboratoryjne oraz ekspertyzę w miejscu zachodzenia procesów produkcyjnych i logistycznych.

Innowacje
Laboratorium Badań Alergenów baner

Zakres prowadzonych badań jest szeroki i obejmuje badania mikrobiologiczne, fizyko-chemiczne, biologiczne, biomolekularne oraz środowiskowe.

Laboratorium Nuscana co roku rozszerza zakres badań oraz usług dodatkowych, wychodząc w ten sposób naprzeciw zapotrzebowaniu kontrahentów. Rozwój działalności badawczej umożliwiło otwarcie nowego laboratorium o powierzchni ok. 1000 m2.

Aktualny zakres oferowanych badań laboratoryjnych można znaleźć w zakładce BADANIA LABORATORYJNE.

Budynek Mrowino