Title Image

Analizatory mleka

A N A L I Z A T O R Y       U N I W E R S A L N E

ehu_1500-2

Analizator uniwersalny

Parametry techniczne

 • Pełen automat
 • Pomiar w 55 sekund
 • 90% korelacji dla większości mierzonych cech
 • Platforma Monitoringu Zdrowia Zwierząt (AMP) w chmurze z możliwością aktualizacji kalibracji
 • Możliwość podłączenia autosamplera
 • Wifi / USB / RS 232
 • Wbudowana drukarka ESC POS
 • 100 – 240 V AC +10/-15%, zużycie prądu max. 50W

Mierzone cechy

 • KOMÓRKI SOMATYCZNE 80.000 – 15 000 000/ml ± 8%
 • TŁUSZCZ 0,5 – 12% ± 0,04%
 • BIAŁKO 1 – 9% ± 0,14%
 • SUCHA MASA BEZ TŁUSZCZU 6 – 12% ± 0,2%
 • GĘSTOŚĆ 1,0200 – 1,0400 g/cm3 ± 0,0005 g/cm3
 • PUNKT ZAMRAŻANIA 0 – -1.000 °C ± 0,015°C
 • WODA DODANA 0% – 60% ± 5%
 • LAKTOZA
 • PRZEWODNOŚĆ ELEKTRYCZNA 1 – 10 mS/cm ± 0.2% mS/cm (18°C)
horizon_300x300px

Analizator uniwersalny z autosamplerem

Parametry techniczne

 • Pełen automat
 • Pomiar w 55 sekund
 • 90% korelacji dla większości mierzonych cech
 • Platforma Monitoringu Zdrowia Zwierząt (AMP) w chmurze z możliwością aktualizacji kalibracji
 • Możliwość podłączenia autosamplera
 • Wifi / USB / RS 232
 • Wbudowana drukarka ESC POS
 • 100 – 240 V AC +10/-15%, zużycie prądu max. 50W

Mierzone cechy

 • KOMÓRKI SOMATYCZNE 80.000 – 15 000 000/ml ± 8%
 • TŁUSZCZ 0,5 – 12% ± 0,04%
 • BIAŁKO 1 – 9% ± 0,14%
 • SUCHA MASA BEZ TŁUSZCZU 6 – 12% ± 0,2%
 • GĘSTOŚĆ 1,0200 – 1,0400 g/cm3 ± 0,0005 g/cm3
 • PUNKT ZAMRAŻANIA 0 – -1.000 °C ± 0,015°C
 • WODA DODANA 0% – 60% ± 5%
 • LAKTOZA
 • PRZEWODNOŚĆ ELEKTRYCZNA 1 – 10 mS/cm ± 0.2% mS/cm (18°C)

A N A L I Z A T O R Y       K O M Ó R E K   S O M A T Y C Z N Y C H

Ekomilk Scan

Analizator komórek somatycznych SCAN

Parametry techniczne

 • Pełen automat
 • Pomiar w 55 sekund
 • Lekki
 • Małe zużycie prądu
 • Własne zasilanie
 • Pamięć zapisu dla 250 pomiarów
 • Wifi / USB / RS 232
 • Wbudowana drukarka ESC POS
 • Czas pomiaru 4 min.

Mierzone cechy

 • KOMÓRKI SOMATYCZNE 90.000 – 1 500 000/ml ± 15%
ehu_1500-2

Analizator komórek somatycznych ESSENTIAL

Parametry techniczne

 • Pełen automat
 • Pomiar w 55 sekund
 • Możliwość podłączenia autosamplera
 • Wifi / USB / RS 232
 • Wbudowana drukarka ESC POS
 • 100 – 240 V AC +10/-15%, zużycie prądu max. 50W

Mierzone cechy

 • KOMÓRKI SOMATYCZNE 80.000 – 15 000 000/ml ± 8%
 • TEMPERATURA 0°C to 50°C ± 0.1%

A N A L I Z A T O R Y       S K Ł A D U      M L E K A

Ekomilk 120

Analizator składu mleka 120

Parametry techniczne

 • Łatwy w użytkowaniu i pielęgnacji
 • Pomiar w mniej niż 120 sekund
 • Niskie koszta eksploatacji
 • Funkcja rekalibracji dostępna użytkownikowi
 • Dostępne oprogramowanie do komputera do zbierania danych
 • Wifi / USB / RS 232
 • Możliwość dodania drukarki
 • 100 – 240 V AC +10/-15% lub 12 V DC
 • Zużycie prądu max. 30W

Mierzone cechy

 • TŁUSZCZ 0,5 – 12% ± 0,1%
 • BIAŁKO 2 – 6% ± 0,2%
 • SUCHA MASA BEZ TŁUSZCZU 6 – 12% ± 0,2%
 • GĘSTOŚĆ 1,0200 – 1,0400 g/cm3 ± 0,0005 g/cm3
 • PUNKT ZAMRAŻANIA 0 – -1.000 °C ± 0,015°C
 • WODA DODANA 0% – 60% ± 5%
Ekomilk M

Analizator składu mleka M

Parametry techniczne

 • Łatwy w użytkowaniu i pielęgnacji
 • Pomiar w mniej niż 90 sekund
 • Niskie koszta eksploatacji
 • Funkcja rekalibracji dostępna użytkownikowi
 • Dostępne oprogramowanie do komputera do zbierania danych
 • Wifi / USB / RS 232
 • Możliwość dodania drukarki
 • 100 – 240 V AC +10/-15% lub 12 V DC
 • Zużycie prądu max. 30W

Mierzone cechy

 • TŁUSZCZ 0,5 – 12% ± 0,1%
 • BIAŁKO 2 – 6% ± 0,2%
 • SUCHA MASA BEZ TŁUSZCZU 6 – 12% ± 0,2%
 • GĘSTOŚĆ 1,0200 – 1,0400 g/cm3 ± 0,0005 g/cm3
 • PUNKT ZAMRAŻANIA 0 – -1.000 °C ± 0,015°C
 • WODA DODANA 0% – 60% ± 5%
Ekomilk Ultra

Analizator składu mleka ULTRA

Parametry techniczne

 • Łatwy w użytkowaniu i pielęgnacji
 • Pomiar w mniej niż 40 sekund
 • Niskie koszta eksploatacji
 • Funkcja rekalibracji dostępna użytkownikowi
 • Dostępne oprogramowanie do komputera do zbierania danych
 • Wifi / USB / RS 232
 • Możliwość dodania drukarki
 • 100 – 240 V AC +10/-15% lub 12 V DC
 • Zużycie prądu max. 30W

Mierzone cechy

 • TŁUSZCZ 0,5 – 12% ± 0,1%
 • BIAŁKO 2 – 6% ± 0,2%
 • SUCHA MASA BEZ TŁUSZCZU 6 – 12% ± 0,2%
 • GĘSTOŚĆ 1,0200 – 1,0400 g/cm3 ± 0,0005 g/cm3
 • PUNKT ZAMRAŻANIA 0 – -1.000 °C ± 0,015°C
 • WODA DODANA 0% – 60% ± 5%
Ekomilk Ultra Pro

Analizator składu mleka ULTRA PRO

Parametry techniczne

 • Łatwy w użytkowaniu i pielęgnacji
 • Pomiar w 30 sekund
 • Niskie koszta eksploatacji
 • Funkcja rekalibracji dostępna użytkownikowi
 • Dostępne oprogramowanie do komputera do zbierania danych
 • Wifi / USB / RS 232
 • Możliwość dodania drukarki
 • 100 – 240 V AC +10/-15% lub 12 V DC
 • Zużycie prądu max. 30W

Mierzone cechy

 • TŁUSZCZ 0,5 – 12% ± 0,1%
 • BIAŁKO 2 – 6% ± 0,2%
 • SUCHA MASA BEZ TŁUSZCZU 6 – 12% ± 0,2%
 • GĘSTOŚĆ 1,0200 – 1,0400 g/cm3 ± 0,0005 g/cm3
 • PUNKT ZAMRAŻANIA 0 – -1.000 °C ± 0,015°C
 • WODA DODANA 0% – 60% ± 5%

Dodatkowe parametry możliwe: laktoza, przewodność elektryczna, pH.

Spectra

Analizator składu mleka SPECTRA

Parametry techniczne

 • Łatwa analiza zafałszowań mleka
 • Ławy w obsłudze
 • Niskie koszta eksploatacji
 • Funkcja automatycznego oczyszczania modułu na światło podczerwone
 • Bez potrzeby użycia kwasów i innych chemikaliów
 • System archiwizacji danych
 • Wyświetlacz dotykowy 4,3″, kolorowy
 • Wifi / USB / RS 232, GPRS, Ethernet, Bluetooth
 • Możliwość dodania drukarki, klawiatury, myszki
 • moduł do pomiaru pH (opcjonalnie)
 • moduł do pomiaru przewodności (opcjonalnie)
 • drukarka (opcjonalnie)
 • Automatyczna procedura kalibracyjna (także na mleko kozie, owcze)

Mierzone cechy

 • TŁUSZCZ 0,5 – 12% ± 0,1%
 • BIAŁKO 2 – 6% ± 0,2%
 • SUCHA MASA BEZ TŁUSZCZU 6 – 12% ± 0,2%
 • GĘSTOŚĆ 1,0200 – 1,0400 g/cm3 ± 0,0005 g/cm3
 • PUNKT ZAMRAŻANIA 0 – -1.000 °C ± 0,015°C
 • WODA DODANA 0% – 60% ± 5%
 • LAKTOZA 0,5% – 7% ± 0,2%
 • SIARCZAN AMONU, LOD: 0,1%
 • MOCZNIK, LOD: 0,15%
 • MELAMINA, LOD: 0,15%
 • AZOTANY, LOD: 0,05%
 • WĘGLANY, WODOROWĘGLANY, LOD: 0,08%
 • WODA DODANA, LOD: 20%
 • SZTUCZNE MLEKO, LOD: 20%
 • TŁUSZCZ OBCY, LOD: 1,5%
 • SŁODZIKI (SACHAROZA, MALTODEKSTRYNA), LOD: 0,9%
 • Czas pomiaru: 45 sekund

Dodatkowe parametry możliwe: przewodność elektryczna, pH.

A N A L I Z A T O R Y      A N T Y B I O T Y K Ó W     I     S U B S T A N C J I      H A M U J Ą C Y C H

Ekotest

Analizator obecności antybiotyków EKOTEST

Parametry techniczne

 • Czas trwania analizy: 10 minut
 • Małe zużycie niedrogich odczynników
 • Równoczesne badanie 6 próbek
 • Wbudowana łaźnia wodna jako inkubator
 • Sygnalizacja po zakończeniu czasu analizy
 • 12 probówek z zatyczkami, 2 butelki z odczynnikami i stojak dołączone do zestawu
 • Temperatura inkubacji: 30-65 °C
 • Dokładność pomiaru temperatury: ±0.5°C
 • Zużycie prądu max. 20W w fazie stabilizacji oraz 60W w fazie ogrzewania
 • Masa: 3,3 kg

Mierzone cechy

Antybiotyk            mg/ml

Amiksycylina         0,005

Ampicylina            0,005

Bacitracyna           0,1

Cefaleksyna          0,07

Cefazolina             0,05

Ceftifur                  0,07

Erytromycyna        0,4

Linkospektyna       0,02

Lipomycyna           0,2

Mastjet                   0,05

Oksytertracyklina   0,1

Pandex                   0,5

Penicylina G           0,002

Farmazyna              0,05

Streptomycyna        0,25

Sulfadimetoksyna   0,1

Sulfametazyna        0,1

Sulfatiazyl               0,1

Tetracyklina             0,1