Porównania międzylaboratoryjne

balance-875413-m

Porównania międzylaboratoryjne

 

Celem porównań międzylaboratoryjnych (ILC) organizowanych przez Laboratorium Nuscana jest stworzenie możliwości porównania wyników badań uzyskiwanych przez co najmniej kilka laboratoriów, czyli możliwości weryfikacji kompetencji do wykonywania określonych badań. Uczestnictwo w ILC pozwala również na wykrycie błędów w przeprowadzanych badaniach i podjęcie odpowiednich działań korygujących.

ILC organizowane przez Laboratorium Nuscana stanowią uzupełnienie oferty badań biegłości (PT) i porównań międzylaboratoryjnych dostępnej w FAPAS.

 

Laboratorium Nuscana organizuje ILC na dwa sposoby:

  • jeden parametr w kilku matrycach (ILC wielomatrycowe), np. zawartość chlorku sodu w wyrobie ciastkarskim, mięsnym i przyprawie
  • kilka parametrów w jednej matrycy (ILC wieloparametrowe), np. zawartość tłuszczu, białka i wody w wyrobie ciastkarskim

 

Laboratorium Nuscana organizuje ILC wg następujących zasad:

  • zapewniamy poufność w odniesieniu do danych wszystkich uczestników oraz gwarantujemy bezstronność w ocenie wyników
  • uczestnikom przypisywany jest unikatowy numer identyfikacyjny, który pozwala na raportowanie wyników bez ujawniania tożsamości laboratoriów biorących udział w porównaniu
  • we własnym zakresie poszukujemy uczestników chętnych do porównania; zawsze staramy się pozyskać jak najwięcej uczestników, tak aby porównanie było jak najbardziej miarodajne
  • opracowujemy Regulamin uczestnictwa, Formularz zgłoszeniowy, Formularz wyników badań oraz końcowy Raport z porównań
  • przygotowujemy materiał porównawczy, będący naturalną próbką żywności, oraz gwarantujemy jego homogenność
  • przy raportowaniu wyników uczestnicy mogą (nie muszą) podać również dodatkowe informacje techniczne dotyczące zastosowanej metody (wg parametrów wskazanych przez organizatora), co umożliwia wszystkim uczestnikom wyciągnięcie dodatkowych wniosków i daje możliwość doskonalenia własnych procedur badawczych
  • w przypadku uzyskania niezadowalających wyników oferujemy pomoc w znalezieniu przyczyn problemu i jego rozwiązaniu (istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowego porównania po usunięciu przyczyny błędów w celu weryfikacji prawidłowości wdrożonych działań)

 

Jeśli mają Państwo zapotrzebowanie na porównanie własnych kompetencji dla konkretnej matrycy lub parametru, prosimy o kontakt. ILC możemy zorganizować również na Państwa życzenie.

 

Program najbliższych porównań międzylaboratoryjnych:

ILC