Title Image

Wymazówki sterylne

Wymazówka sterylna

Wymazówka NRS
Nr art. 450001-NRS-0500
Sterylna z płynem neutralizującym

Opakowanie: 500 szt.
Termin przydatności: 18 miesięcy.
Temperatura przechowywania: 5-25°C.

Wymazówki z uniwersalnym roztworem neutralizującym odpowiednim do większości testów mikrobiologicznych. Zawiera 1 ml płynu.
Przeznaczone do powierzchni dezynfekowanych w branżach: spożywczej, kosmetycznej i farmaceutycznej.
Zgodne z normą ISO 18593 oraz innymi normami krajowymi i międzynarodowymi. Płynne neutralizatory umożliwiają utrzymanie przy życiu bakterii wymazanych z powierzchni.

Wymazówka sterylna

Wymazówka PBS
Nr art. 450002-PBS-0500
Sterylna z roztworem soli fosforanowych

Opakowanie: 500 szt.
Termin przydatności: 18 miesięcy.
Temperatura przechowywania: 5-25°C.

Wymazówki z roztworem soli fosforanowych. Zawiera 1 ml płynu.
Przeznaczone do powierzchni w branżach: spożywczej i napojarskiej.
Zgodne z normą ISO 18593 oraz innymi normami krajowymi i międzynarodowymi.

Wymazówka sterylna

Wymazówka LTE
Nr art. 450003-LTE- 0500
Sterylna z bulionem LTE

Opakowanie: 500 szt.
Termin przydatności: 18 miesięcy.
Temperatura przechowywania: 5-25°C.

Wymazówki z bulionem LTE. Zawierają 1 ml płynu.
Przeznaczone do wymazów powierzchni traktowanych środkami dezynfekującymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Rekomendowane przez FDA do badania kosmetyków.
Zgodne z normą ISO 18593 oraz innymi normami krajowymi i międzynarodowymi.

Wymazówka sterylna

Wymazówka BPW
Nr art. 450004 -BPW-0500
Sterylna z buforowaną wodą peptonową

Opakowanie: 500 szt.
Termin przydatności: 18 miesięcy.
Temperatura przechowywania: 5-25°C.

Wymazówki z wodą peptonową szczególnie przydatne do wymazów uszkodzonych bakterii z grupy Salmonella z powierzchni wcześniej mytych. Zawiera 1 ml płynu.
Przeznaczone do powierzchni mytych w branży: rolno-spożywczej.
Zgodne z normą ISO 18593 oraz innymi normami krajowymi i międzynarodowymi.