Title Image

Testy mikrobiologiczne

Compact Dry AQ

CD AQ

Do określania liczby bakterii heterotroficznych w wodzie wodociągowej i ultra czystej wodzie.
Wszystkie kolonie zabarwiają się na czerwono. Drożdże wzrastają jako jasno różowe kolonie.
Pleśnie rosną w formie typowych kłębkowatych kształtów.

INKUBACJA: 44 ± 4 godziny w T=36 ± 2°C lub 68 ± 4 godziny w T=22 ± 2°C

NORMA: ISO 6222:1999

MATRYCA: woda

OPAKOWANIE: 40 płytek (54061-0AQ-0040), 240 płytek (54061-0AQ-0240)

Compact Dry BC

CD BC

Do określania liczby bakterii Bacillus cereus w próbkach żywności.
Kolonie zabarwiają się na niebiesko lub jasnoniebiesko.

INKUBACJA: 24 ± 2 godziny w T=30 ± 1°C

MATRYCA: żywność

OPAKOWANIE: 40 płytek (54068-0BC-0040), 240 płytek (54068-0BC-0240)

Compact Dry CF

CD CF

Do określania liczby Coliformów.
Dzięki pożywce X-Gal Coliformy zabarwiają się na niebiesko i seledynowo. Wzrost innych bakterii
jest hamowany lecz mogą one pojawiać się jako białe kolonie.

INKUBACJA: 24 ± 2 godziny w T=37 ± 1°C, (Metoda AOAC: T=35 ± 2°C)

MATRYCA: różne

OPAKOWANIE: 40 płytek (54053-0CF-0040), 240 płytek (54053-0CF-0240)

Compact Dry EC

CD EC

Do detekcji E.coli i określania liczby Coliformów.
Pożywka zawiera dwa różne substraty chromogenne: Magenta-Gal i X-Gluc.
E.coli tworzą niebieskie kolonie. Czerwone i niebieskie kolonie razem dają całkowitą liczbę Coliformów.

INKUBACJA: 24 ± 2 godziny w T=37 ± 1°C

MATRYCA: różne

OPAKOWANIE: 40 płytek (54052-0EC-0040), 240 płytek (54052-0EC-0240)

Compact Dry ETB

CD ETB

Ten prosty w użyciu test służy do określania liczby Enterobacteriacea. Substraty w nim zawarte
pozwalają na różnicowanie Enterobacteriacea od innych grup bakterii.
Enterobacteriaceae zabarwiają się na czerwowo/purpurowo. Te kolonie wraz z innymi
kolorowymi koloniami dają całkowitą liczbę bakterii gram-ujemnych.

INKUBACJA: 24 ± 2 godziny w T=37 ± 1°C

MATRYCA: różne

OPAKOWANIE: 40 płytek (54055-ETB-0040), 240 płytek (54055-ETB-0240)

Compact Dry ETC

CD ETC

Test ten wykorzystuje wybrane antybiotyki oraz X-Glukoze do określania liczby
Enterokokków w żywności i w wodzie. Bakterie te formują niebieskie i seledynowe kolonie.

INKUBACJA: 24 ± 2 godziny w T=36 ± 1°C

MATRYCA: żywność i woda

OPAKOWANIE: 40 płytek (54056-ETC-0040), 240 płytek (54056-ETC-0240)

Compact Dry LM

CD LM

Ten test służy do określania obecności i liczby Listeria monocytogenes w żywności i napojach.
Często stosowany w połączeniu z wymazówką umożliwia analizy środowiskowe. Detekcja Listerii
monocytogenes jest możliwa poprzez zastosowanie substancji wykluczających oraz substratów chromogennych.
Listeria monocytogenes tworzy czerwone kolonie z niebieską otoczką.

INKUBACJA: 25 ± 1 godzina – detekcja do 24-48 ± 2 godziny – liczba w T=37 ± 1°C

MATRYCA: różne

OPAKOWANIE: 40 płytek (54067-0LM-0040), 240 płytek (54067-0LM-0240)

Compact Dry LS

CD LS

Test ten stosowany jest do detekcji oraz określania liczby bakterii gatunku Listeria spp. w żywności i napojach. Za pomocą wymazówek
z buforowaną wodą peptonową można pobrać wymazy do badań środowiskowych. Test wykorzystuje substancje wykluczające oraz chromogenne substraty. Bakterie
gatunku Listeria tworzą niebieskie i jasnoniebieskie kolonie.

INKUBACJA: 24 ± 2 godziny w T=35-37 ± 2°C
Do oznaczeń obecności należy przed inkubacją na płytce zastosować inkubacje w pożywce Frazer (48 ± 2 godziny w T=35-37 ± 2°C) lub Semifrazer (24 ± 2 godziny w T=30°C).

MATRYCA: żywność, napoje, środowisko

OPAKOWANIE: 40 płytek (54060-0LS-0040), 240 płytek (54060-0LS-0240)

Compact Dry PA

CD PA

Test ten służy do określania liczby Pseudomonas aeruginosa . Bakteria ta tworzy czerwone kolonie
otoczone żółto-zieloną otoczką. Na wodzie filtrowanej przez sączki powstają kolonie koloru zielonego.

INKUBACJA: 48 ± 3 godziny w T=34-36 ± 1°C.

MATRYCA: żywność, napoje i woda

OPAKOWANIE: 40 płytek (54062-0PA-0040), 240 płytek (54062-0PA-0240)

Compact Dry SL

CD SL

Test ten wymaga 20-24 godzin przednamnażania. Test oparty jest na dwóch różnych zasadach badania Salmonelli:
– alkalizacja podłoża i zmiana koloru z purpurowo-niebieskiego do żółtego. Żółta barwa rozprzestrzenia się po płytce testowej
na skutek ruchomości Salmonelli. Czarne kolonie powstają na skutek wytwarzania się siarkowodoru.

– zielone zabarwienie kolonii na skutek rozkładu chromogennego substratu przez charakterystyczny dla Salmonelli enzym.

PRZEDNAMNAŻANIE: 20-24 ± 2 godziny w T=35-37 ± 1°C
INKUBACJA: 20-24 ± 2 godziny w T=41-43 ± 1°C

MATRYCA: żywność, woda, środowisko.

OPAKOWANIE: 40 płytek (54058-0SL-0040), 240 płytek (54058-0SL-0240)

Wymazówki do testów

Wymazówka sterylna

Compact Dry VP

CD VP

Test ten z łatwością wykrywa Vibrio parahaemolyticus ale też rozróżnia Vibrio parahaemolyticus do innych szczepów Vibrio.
Podłoże testu zawiera chromogenny substrat, który zabarwia kolonie na zielono i niebiesko, podczas gdy inne szczepy Vibrio
tworzą białe kolonie.

INKUBACJA: 20-24 godziny w T=35-37°C

MATRYCA: żywność

OPAKOWANIE: 40 płytek (06749-0VP-0040), 240 płytek (06749-0VP-0240)

Compact Dry XSA

CD XSA

Test służy do detekcji Staphylococcus aureus poprzez selektywny wzrost i różnicowanie.
Kolonie barwią się na niebiesko i jasno-niebiesko.

INKUBACJA: 24 ± 2 godziny w T=35 ± 2°C

MATRYCA: różne

OPAKOWANIE: 40 płytek (54057-XSA-0040), 240 płytek (54057-XSA-0240)

Compact Dry TC

CD TC

Test ten służy do określania ogólnej liczby żywych bakterii (OLD). Kolonie zabarwiają się na czerwono na skutek wykorzystania indykatora redox, soli Tetrazolinowej.

INKUBACJA: 48 ± 3 godziny w T=35 ± 1°C

MATRYCA: różne

OPAKOWANIE: 40 płytek (54051-0TC-0040), 240 płytek (54051-0TC-0240)

Compact Dry YMR

CD YMR

Test ten stosowany jest do określenia liczby drożdży i pleśni i umożliwia odróżnienie drożdży od pleśni poprzez specyficzne zabarwienie i wygląd.
Podłoże zawiera chromogenny enzym X-Phos, który zabarwia kolonie na niebiesko.
Pleśnie tworzą kłębiaste, charakterystyczne kolonie. Antybiotyki hamują wzrost bakterii.
Test wspiera trójwymiarowy charakterystyczny wzrost kolonii pleśni i grzybów.

INKUBACJA (YM): 3-7 dni w T=25 ± 1°C

MATRYCA: różne

OPAKOWANIE: 40 płytek (54054-0YM-0040), 240 płytek (54054-0YM-0240)

Compact Dry YM

CD YM

Test ten stosowany jest do szybkiego określenia liczby drożdży i pleśni i umożliwia odróżnienie drożdży od pleśni poprzez specyficzne zabarwienie i wygląd.
Podłoże zawiera chromogenny enzym X-Phos, który zabarwia kolonie na niebiesko.
Pleśnie tworzą kłębiaste, charakterystyczne kolonie. Antybiotyki hamują wzrost bakterii.
Test wspiera trójwymiarowy charakterystyczny wzrost kolonii pleśni i grzybów.

INKUBACJA (YMR): 48-72 godzin w T=25 ± 1°C

MATRYCA: różne

OPAKOWANIE: 40 płytek (54063-YMR-0040), 240 płytek (54063-YMR-0240)