Badania obecności antybiotyków

Chinolony formel

Chinolony

Obecność chinolonów powoduje blokadę gyrazy, enzymu odpowiedzialnego za skręcanie się DNA po podziale bakteryjnym przy powstawianiu trzeciorzędowych struktur bakteryjnego DNA. W obecności chinolonów takie bakterie jak: Pneumokokki, Chlamydie i Mykoplazmy nie mogą się rozmnażać. U leczonych chinolonami zwierząt substancje te przedostają się wgłąb tkanek i pozostają obecne także w mięsie i jajach.
Stosowanie chinolonów w leczeniu zwierząt w UE jest zabronione a mięso drobiowe oraz jaja podlegają obowiązkowym i regularnym badaniom.

Charakterystyka metodyki badawczej

Granica wykrywalności: 9 ug/kg
Technika badawcza: immunoenzymatyczna ELISA
Specyficzność: Ciprofloksacyna (100%), Norfloksacyna, Enrofloksacyna, Marbofloksacyna, Danofloksacyna, Difloksacyna, Flumequin, Ofloksacyna (> 100%), Sarafloksacyna (43%), Kwas oksolinowy (24%).

Rodzaje próbek:

  • drób
  • mięso wołowe
  • mięso wieprzowe
  • mięso królicze
  • baranina
  • ryby
  • jaja
  • mleko
  • miód
  • pasze

Zakres prowadzonych badań

Jaja

Analit

Technika

LOD

Chinolony

ELISA

9 µg/kg

Amoksycylina

Inhibicja mikrobiologiczna

20 µg/kg

Cefaleksyna

Inhibicja mikrobiologiczna

200 µg/kg

Oksytetracyklina

Inhibicja mikrobiologiczna

400 µg/kg

Tetracyklina

Inhibicja mikrobiologiczna

400 µg/kg

Sulfatiazol

Inhibicja mikrobiologiczna

150 µg/kg

Sulfadiazyna

Inhibicja mikrobiologiczna

100 µg/kg

Sulfametazyna

Inhibicja mikrobiologiczna

150 µg/kg

Tylozyna

Inhibicja mikrobiologiczna

100 µg/kg

Erytromycyna

Inhibicja mikrobiologiczna

150 µg/kg

Neomycyna

Inhibicja mikrobiologiczna

200 µg/kg

Linkomycyna

Inhibicja mikrobiologiczna

200 µg/kg

Tiamulina

Inhibicja mikrobiologiczna

2000 µg/kg

Mięso wołowe

Analit

Technika

LOD

Amoksycylina

inhibicja mikrobiologiczna

10 µg/kg

Cefaleksyna

inhibicja mikrobiologiczna

200 µg/kg

Kloksacyna

inhibicja mikrobiologiczna

100 µg/kg

Ceftiofur

inhibicja mikrobiologiczna

200 µg/kg

Penicylina G

inhibicja mikrobiologiczna

5 µg/kg

Doksycyklina

inhibicja mikrobiologiczna

100 µg/kg

Tetracyklina

inhibicja mikrobiologiczna

150 µg/kg

Oksytetracyklina

inhibicja mikrobiologiczna

200 µg/kg

Sulfatiazol

inhibicja mikrobiologiczna

50 µg/kg

Sulfadiazyna

inhibicja mikrobiologiczna

50 µg/kg

Sulfadimetoksyna

inhibicja mikrobiologiczna

75 µg/kg

Tylozyna

inhibicja mikrobiologiczna

100 µg/kg

Erytromycyna

inhibicja mikrobiologiczna

300 µg/kg

Pasze

Analit

Technika

LOD

Amoksycylina

inhibicja mikrobiologiczna

200 µg/kg

Doksycyklina

inhibicja mikrobiologiczna

1000 µg/kg

Oksytetracyklina

inhibicja mikrobiologiczna

2000 µg/kg

Sulfadiazyna

inhibicja mikrobiologiczna

2000 µg/kg

Tylozyna

inhibicja mikrobiologiczna

500 µg/kg

Neomycyna

inhibicja mikrobiologiczna

2000 µg/kg

Linkomycyna

inhibicja mikrobiologiczna

4000 µg/kg

Krew zwierzęca

Amoksycylina

inhibicja mikrobiologiczna

10 µg/kg

Cefaleksyna

inhibicja mikrobiologiczna

250 µg/kg

Ceftifour

inhibicja mikrobiologiczna

300 µg/kg

Sulfametazyna

inhibicja mikrobiologiczna

100 µg/kg

Sulfadiazyna

inhibicja mikrobiologiczna

100 µg/kg

Oksytetracyklina

inhibicja mikrobiologiczna

200 µg/kg

Dioksycylina

inhibicja mikrobiologiczna

100 µg/kg

Neomycyna

inhibicja mikrobiologiczna

25 µg/kg

Apramycyna

inhibicja mikrobiologiczna

500 µg/kg

Tylozyna

inhibicja mikrobiologiczna

50 µg/kg

Linkomycyna

inhibicja mikrobiologiczna

200 µg/kg