Antybiotyki

Chinolony formel

Rodzaje próbek:

  • drób
  • mięso wołowe
  • mięso wieprzowe
  • baranina
  • ryby
  • jaja
  • mleko
  • króliki
  • miód

Chinolony

Obecność chinolonów powoduje blokadę gyrazy, enzymu odpowiedzialnego za skręcanie się DNA po podziale bakteryjnym przy powstawianiu trzeciorzędowych struktur bakteryjnego DNA. W obecności chinolonów takie bakterie jak: Pneumokokki, Chlamydie i Mykoplazmy nie mogą się rozmnażać. U leczonych chinolonami zwierząt substancje te przedostają się wgłąb tkanek i pozostają obecne także w mięsie i jajach.
Stosowanie chinolonów w leczeniu zwierząt w UE jest zabronione a mięso drobiowe oraz jaja podlegają obowiązkowym i regularnym badaniom.

Charakterystyka metodyki badawczej

Granica wykrywalności: 9 ug/kg
Technika badawcza: immunoenzymatyczna ELISA
Specyficzność: Ciprofloksacyna (100%), Norfloksacyna, Enrofloksacyna, Marbofloksacyna, Danofloksacyna, Difloksacyna, Flumequin, Ofloksacyna (> 100%), Sarafloksacyna (43%), Kwas oksolinowy (24%).