Oferujemy szeroką gamę szybkich testów do badań mikrobiologicznych w produktach rolno-przemysłowych. Według normy ISO 16140 wyniki uzyskane metodami alternatywnymi mają taka samą wagę jak wyniki uzyskane metodami klasycznymi jeżeli istnieje odpowiednia walidacja dla tych testów. Oferowane przez nas testy są zwalidowane przez renomowane organizacje tj. AOAC, MicroVal, AFNOR lub NORDVAL, przez co mogą być używane zarówno w laboratoriach przemysłowych jak i w akredytowanych laboratoriach badawczych. Użycie testów skraca czas analiz do minimum i obniża koszta w laboratorium. Testy dzieli się na dwie główne grupy:
– do badania mikroorganizmów patogennych
– do badania mikroorganizmów niepatogennych.

BAC Gene E. coli O157:H7

Aria

System oparty na technice PCR przeznaczony do detekcji organizmów patogennych w próbkach żywności i środowiskowych. Walidacje: AOAC, AFNOR, NesVal, Eurofins.

ELISA BAC E.coli O157

płytka

Oficjalna metoda AOAC 010602, NesVal, AFNOR.

Metoda immunoenzymatyczna ELISA do stosowania we wszystkich matrycach żywnościowych.
Płytka 96-cio dołkowa.

Aria

System oparty na technice PCR przeznaczony do detekcji organizmów patogennych w próbkach żywności i środowiskowych. Walidacje: AOAC, AFNOR, NesVal, Eurofins.

Sprzęt do mikrobiologii

BagMixer 400 CC + hand