Testy do wykrywania antybiotyków w mięsie, jajach i żywności

Wzrastające zagrożenie lekooporności widoczne jest przede wszystkim podczas leczenia chorób infekcyjnych. Nadmierne stosowanie antybiotyków w hodowli zwierząt przyczynia się do tego światowego problemu. Należy zatem ograniczyć występowanie antybiotyków w żywności. W tym celu Komisja Europejska wydała Regulację Nr 37/2010 nakazującą utrzymanie progów stężenia antybiotyków dla poszczególnych klas żywności poniżej maksymalnych limitów pozostałości (MRL). Innym dokumentem odniesienia jest dokument WHO wskazujący na limity MRL różnych antybiotyków w poszczególnych surowcach mięsnych. Badania w tym obszarze są obowiązkowe dla producentów.

Test ten jest często używany do detekcji antybiotyków w żywności, mięsie (także w wątróbkach), jajach i paszach. Badanie trwa jedynie 3 godziny. Czułość testu jest ustanowiona tak aby odpowiadała limitom stężenia MRL.

 

Zestaw jest gotowy do użycia i nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu. Potrzebne są jedynie pipeta i inkubator. Odczyt można wykonywać wizualnie korzystając ze skali barwnej. Można też użyć dostępnego u nas inkubatora z funkcją spektofotometru. Wyniki odczytywane są wtedy automatycznie w trakcie trwania inkubacji.

EXPLORER 2.0.

Test EXPLORER 2.0 opiera się na hamowaniu wzrostu bakterii Geobacillus stearothermophilus. W określonej pożywce hodowlanej i w odpowiednich warunkach zarodniki tej bakterii kiełkują i namnażają się, zakwaszając pożywkę, powodując zmianę koloru pożywki hodowlanej z niebieskiej na żółtą. Jeżeli próbka żywności zawiera stężenie środka przeciwdrobnoustrojowego wyższe niż granica wykrywalności testu, wzrost bakterii zostanie zahamowany, a zatem nie nastąpi zmiana koloru podłoża. Wykrywa ponad obecność 50 różnych antybiotyków w jednym badaniu przesiewowym.

 

Odczyt wizualnie (zmiana barwy) lub za pomocą dedykowanego spektrometru.
Test jest łatwy w zastosowaniu i daje wyniki w ciągu niespełna 3 godziny.
Temperatura inkubacji 65 stopni C.
Zastosowanie: mięso, drób, ryby, jaja i inne wyroby spożywcze oraz pasze.

Testy dostępne są w zestawach po 25 sztuki lub 50 sztuk.
Termin przydatności: 9 miesięcy od daty produkcji.

 

WALIDACJA

Walidacja wewnętrzna zgodnie z ISO 13969:2003
Zewnętrzna walidacja przez belgijskie laboratorium referencyjne ILVO
Zewnętrzna walidacja przez Hiszpańską Agencję Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia (AESAN)

PRZEPISY PRAWA

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

DUPLEX BT SCAN

Duplex BT Scan to szybki test służący do detekcji B-laktamów i Tetracyklin w mleku krowim.

Odczyt: wizualny na pasku lub na czytniku IRIS. Wyniki zapisują się w chmurze poprzez WiFi lub można je zgrać po kablu do komputera.
Test jest łatwy w zastosowaniu i daje wyniki w ciągu 6 minut.
Temperatura inkubacji 40 stopni C.
Zastosowanie: mleko.
Opakowanie: 25 lub 100 pasków.

 

WALIDACJA

Walidacja: wewnętrzna według ISO 13969:2003. Pozytywna opinia PIWET.


PRZEPISY PRAWA

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

QUINO SCAN MEAT

Quino Scan Meat to test oparty na kompetytywnej metodzie immunochromatograficznej i stosowany jest do detekcji Chinolonów w mięsie.

 

Odczyt: wizualny na pasku lub przez smartfon i aplikację. Wyniki zapisują się w chmurze poprzez WiFi, Bluetooth, 4G.
Test jest łatwy w zastosowaniu i daje wyniki w ciągu 6 minut.
Temperatura inkubacji 40 stopni C.
Zastosowanie: mięso.
Opakowanie: 100 pasków.

 

WALIDACJA

Walidacja: ISO 13969:2003.

PRZEPISY PRAWA

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

EQUINOX

Test EQUINOX oparty jest na hamowaniu wzrostu bakterii E. coli, drobnoustroju szczególnie wrażliwego na chinolony. Gdy test jest inkubowany w temperaturze 37 °C, komórki bakterii rosną, modyfikując potencjał redoks podłoża i zmieniając jego kolor z niebieskiego na brązowo-pomarańczowy. Jeśli próbki zawierają chinolony w stężeniach powyżej granicy wykrywalności zestawu, mikroorganizmy nie będą się rozwijać ani nie będą obserwowane zmiany koloru.

 

Odczyt: wizualny poprzez zmianę koloru lub fotometrycznie.
Test jest łatwy w zastosowaniu i daje wyniki w ciągu 18 godzin.
Temperatura inkubacji 37 stopni C.
Zastosowanie: mięso, jaja, mleko i inne produkty.
Opakowanie: płytka o formacie 96 studzienek.

 

WALIDACJA

Walidacja: ISO 13969:2003.

PRZEPISY PRAWA

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego.