Antybiotyki w mięsie, jajach i żywności

explorer-2.0-english

Wzrastające zagrożenie lekooporności widoczne jest przede wszystkim podczas leczenia chorób infekcyjnych. Nadmierne stosowanie antybiotyków w hodowli zwierząt przyczynia się do tego światowego problemu. Należy zatem ograniczyć występowanie antybiotyków w żywności. W tym celu Komisja Europejska wydała Regulację Nr 37/2010 nakazującą utrzymanie progów stężenia antybiotyków dla poszczególnych klas żywności poniżej maksymalnych limitów pozostałości (MRL). Innym dokumentem odniesienia jest dokument WHO wskazujący na limity MRL różnych antybiotyków w poszczególnych surowcach mięsnych. Badania w tym obszarze są obowiązkowe dla producentów.

explorer-2-0

Test ten jest często używany do detekcji antybiotyków w żywności, mięsie (także w wątróbkach), jajach i paszach. Badanie trwa jedynie 3 godziny. Czułość testu jest ustanowiona tak aby odpowiadała limitom stężenia MRL.

 

Zestaw jest gotowy do użycia i nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu. Potrzebne są jedynie pipeta i inkubator. Odczyt można wykonywać wizualnie korzystając ze skali barwnej. Można też użyć dostępnego u nas inkubatora z funkcją spektofotometru. Wyniki odczytywane są wtedy automatycznie w trakcie trwania inkubacji.

Testy dostępne są w zestawach po 24 sztuki lub 48 sztuk.
Termin przydatności: 10 miesięcy od daty produkcji.