Title Image

Materiał kontrolny SARS-CoV-2

 

JRC wydało dwa nowe materiały referencyjne EURM-017 i EURM-018, które zawierają naturalne przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2 w ludzkiej surowicy. Mogą one być używane jako materiały do ​​kontroli jakości przy badaniu przeciwciał SARS-CoV-2. Wyniki badań na obecność przeciwciał SARS-CoV-2 (badań serologicznych) pozwalają stwierdzić, czy dana osoba była wcześniej zakażona SARS-CoV-2 i dostarczyć informacji o potencjalnej odporności przed nową infekcją. Wiedza ta pomaga określić zasięg epidemii i zrozumieć rozwój odporności wśród populacji. Ponadto testy na przeciwciała SARS-CoV-2 można również wykorzystać do monitorowania odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu. Na całym świecie opracowano wiele komercyjnych testów immunologicznych wykrywających przeciwciała SARS-CoV-2, o różnym poziomie skuteczności klinicznej. Testy immunologiczne stwierdzają obecność różnych typów przeciwciał w zależności od białka SARS-CoV-2. Ponadto niektóre testy dają tylko wyniki jakościowe (dodatnie / ujemne), podczas gdy inne ilościowo mierzą przeciwciała. W związku z tym porównanie wyników z różnych testów immunologicznych jest trudne, a ustalenie korelacji między wynikami testów a potencjalną odpornością jest jeszcze trudniejsze. Tylko podsekcja przeciwciał SARS-CoV-2 może naprawdę zablokować interakcję wirusa z komórkami zakożonego i zapobiec infekcji. Te tak zwane przeciwciała neutralizujące odgrywają ważną rolę w odporności przeciwko SARS-CoV-2. Testy neutralizacji wirusa (VNT) są złotym standardem w wykrywaniu i oznaczaniu ilościowym przeciwciał neutralizujących. VNT wymagają postępowania z zakaźnym wirusem SARS-CoV-2 i dlatego są wykonywane tylko w wyspecjalizowanych laboratoriach wirusologicznych. JRC opracowało materiały referencyjne EURM-017 i EURM-018 na podstawie próbek surowicy dawców, którzy mieli wcześniej zakażenie SARS-CoV-2. Sześć specjalistycznych laboratoriów wirusologicznych w Europie potwierdziło obecność przeciwciał neutralizujących. Ponadto kilku producentów potwierdziło również, że obecne są przeciwciała mierzone w ich komercyjnych testach immunologicznych. EURM-017 jest głównie przeznaczony do kontroli jakości testów immunologicznych, natomiast EURM-018 jest zalecany do testów neutralizacji wirusa. Te materiały referencyjne są również pierwszym krokiem w harmonizacji testów przeciwciał SARS-CoV-2. Ostatnim celem tego procesu jest zapewnienie porównywalności wyników uzyskanych w różnych testach. Oba materiały są niecertyfikowanymi materiałami odniesienia, co oznacza, że ​​wykazano jednorodność i stabilność, ale przypisano tylko wartości informacyjnie. Materiały te przeznaczone są do statystycznej kontroli jakości testów na przeciwciała. Materiały są wysyłane na suchym lodzie.