Badania biegłości (PT)

FAPAS® to jeden z programów badań biegłości renomowanej, angielskiej organizacji FERA. FERA specjalizuje się w organizowaniu badań biegłości dla laboratoriów badawczych. Posiada przeszło 4.800 zarejestrowanych uczestników z blisko 122 krajów, do których rozsyłanych jest rocznie przeszło 57.000 próbek.
Oprócz FAPAS istnieją 3 inne programy badania biegłości. Zawartość tych programów została dobrana według badanych cech i rodzaju próbek:

• FAPAS® – (fizykochemiczne badanie żywności i pasz)

• FEPAS® – (mikrobiologiczne badania żywności)

• GeMMA® – (badania GMO)

• LEAP® – (badania środowiskowe [woda, ścieki, gleba])

Coroczne programy badania biegłości rozpoczynają się 1. kwietnia i kończą się 31. marca kolejnego roku. W zakładkach po prawej stronie znaleźć można linki do poszczególnych programów.

Przebieg badań biegłości – Proficiency Testing (PT)
Chęć uczestnictwa w badaniach PT należy zgłosić w polskim przedstawicielstwie FAPAS telefonicznie (61/868 62 72) lub pocztą elektroniczną badania@nuscana.pl. Do prowadzonych przez FAPAS badań biegłości wykorzystywany jest jednorodny materiał badawczy, który rozsyłany jest do laboratoriów  biorących udział w danej turze badań. Laboratoria przystępujące do badań, po otrzymaniu próbki, badają odpowiednio jedną lub kilka cech. Dla każdego badania określony jest termin zakończenia, w którym laboratoria są zobowiązane do przesłania wyników badań korzystając z portalu internetowego FAPAS oraz hasła login. Wyniki dostarczone przez laboratoria poddane są statystycznej obróbce danych. Na tej podstawie każde laboratorium otrzymuje raport z wartościa “z-score” dla podanej techniki badawczej. Wartość ta jest istotnym komponentem w procesie sterowania jakością w laboratorium. Raport z PT zawiera również informacje ogólne, na podstawie których uczestnik PT może ocenić swoje kompetencje w porównaniu z innymi uczestnikami badań. Oprócz opisanych w rocznym planie badań biegłości FAPAS organizuje również zamknięte badania biegłości dla grupy zainteresowanych daną cechą laboratoriów.

Akredytacja
Programy FAPAS®, FEPAS®, GeMMA oraz LEAP® są akredytowane przez UKAS (United Kingdom Accreditation Service) i organizowane zgodnie z wytycznymi międzynarodowej normy ISO/IEC 17043:2010.

Doradztwo
W zakresie oferowanych usług PT dostarczamy wskazówki i porady dotyczące interpretacji wyników i danych z raportów PT. Ponadto jesteśmy w stanie zapewnić uczestnikom badań PT dodatkowe informacje, które nie są zawarte są w standardowych raportach z badań biegłości.

CENNIK

FAPAS Swoosh1.48

Cena badań biegłości dostępna na zapytanie.

Dla stałych klientów oferujemy rabaty zależne od częstotliwości udziału w badaniach PT.

ZAMÓWIENIA

FAPAS Swoosh1.48

Zamówienia można składać pisemnie faksem: 061/868 62 73 lub mailowo: badania@nuscana.pl

PŁATNOŚĆ

FAPAS Swoosh1.48

Faktury wystawiane są w PLN po przeliczeniu z GBP po kursie sprzedaży w banku Raiffeisen Bank Polska S.A.

DOSTAWA

FAPAS Swoosh1.48

Po uiszczeniu opłaty za próbki do badań biegłości przesyłane są one pocztą kurierską bezpośrednio na adres laboratorium zamawiającego.

Schemat FAPAS

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

FAPAS Swoosh1.48

Poniższe protokoły stanowią serie powiązanych dokumentów, które dają pogląd na schematy i wspólne zasady badań biegłości oferowanych przez Fapas® oraz na szczegóły jakie towarzyszą tym badaniom.

 

 

PROTOKÓŁ CZ. 1   FAPAS

PROTOKÓŁ CZ. 2   CHEMIA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

PROTOKÓŁ CZ. 3   MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI

PROTOKÓŁ CZ. 4   GMO

PROTOKÓŁ CZ. 5   WODA I ŚRODOWISKO

chemia żywności i napojów

FAPAS

mikrobiologia żywności i napojów

FEPAS

GMO w płodach rolnych

GeMMA

chemia wody i środowiska

LEAP

mikrobiologia wody i środowiska

LEAP

kosmetyki

Kosmetyki

Pełen program badań biegłości FAPAS na lata 2024/2025

RODO