Testy do ilościowego oznaczania mikotoksyn

Mikotoksyny powstają jako wtórne metabolity pleśni pasożytujących na roślinach uprawnych. Idealnymi warunkami do rozwoju pleśni są: ciepło, wilgoć i dostępność substratu, którym pleśnie mogą się odżywiać np. skrobi. Gorące lato przerywane rzadkimi lecz obfitymi ulewami wspomaga rozwój pleśni. Powstające w trakcie długotrwałego upału mikropęknięcia na powierzchni ziarna są siedliskiem zarodników, które przy okazji pojawienia się wilgoci doskonale się rozwijają.  Jednakże nie zawsze ziarno udostępnia pleśniom i grzybom tak przystępnego substratu w wystarczającej ilości.

Żerująca na kukurydzy Omacnica prosowianka jest jednym z głównych szkodników przyczyniających się do pojawienia się porażeń pleśnią, nie tylko ziaren lecz niekiedy całych kolb kukurydzianych. Szkodnik ten wgryzając się w kolbę uszkadza ją od środka a drążąc w niej kanały pozostawia po sobie zanieczyszczenia, które przyczyniają się do pojawienia się pleśni od środka. Pleśnie są więc w początkowym stadium niewidoczne gołym okiem.

Aby przeciwdziałać spożywaniu mikotoksyn przez ludzi i zwierzęta ustanowione zostały na drodze administracyjnej progi stężeń dla poszczególnych mikotoksyn. Progi te zróżnicowane są ze względu na gatunek zboża, stopień jego przetworzenia i przeznaczenie (wyroby spożywcze czy pasze).

Do ilościowego badania mikotoksyn służą szybkie testy kasetkowe. Zasada ich działania oparta została na łączeniu się antygenów (mikotoksyn) ze specyficznymi do nich przeciwciałami. Reakcja ta przebiega na pasku przepływu bocznego umieszczonym w kasetce. Po naniesieniu próbki na test umieszcza się go w czytniku gdzie natężenie barwy uzyskanych prążków porównywane jest automatycznie z krzywą wzorcową. W taki sposób uzyskuje się wyniki ilościowe w [mg/kg] = [ppm] lub w [ug/kg] = [ppb].

Wszystkie testy

Najnowszy, ilościowy system do identyfikacji mikotoksyn VERTU TOUCH jest najwygodniejszym i najbardziej precyzyjnym czytnikiem testów paskowych z dostępnych obecnie na rynku. VERTU został zwalidowany w stosunku do metody odniesienia (HPLC) przez światowego lidera w dziedzinie mikotoksyn firmę VICAM, co umożliwia otrzymanie ilościowych wyników w sposób obiektywny i szybki z zachowaniem porównania wyników do metod referencyjnych.

Zalety systemu VERTU TOUCH:

  • Szybkość odczytu – wyniki w ciągu kilku sekund!
  • Elastyczność – ten sam ekstrakt można wykorzystać do badania wielu mikotoksyn w tej samej próbce
  • Automatyka do przygotowywania próbek – gwarantuje homogenność ekstraktu
  • Precyzja i powtarzalność wyników – walidacja w oparciu o metodę HPLC-MS-MS
  • Oznaczenia ilościowe – zintegrowane w systemie kodów QR krzywe kalibracyjne zapewniają dokładny, spójny i powtarzalny pomiar eliminując potrzebę walidacji metody przez użytkownika.
  • Odtwarzalność – automatyczne zapisywanie wyników badań w czytniku i szybki dostęp do wyników badań.
  • Nie ma potrzeby podłączania do komputera.

VERTU łączy technologię cyfrowej obróbki obrazu z zaawansowanym, matematycznym przetwarzaniem danych. Oferowany przez nas system składa się z czytnika, automatu do przygotowywania próbek, inkubatora, pipety i akcesoriów zużywalnych.

8

Przeładunek kukurydzy z wagonów

Viren-01

Pleśnie wzrastające na plonach rolnych wytwarzają wtórne metabolity tzw. mikotoksyny.

Czytnik kasetek testowych

VERTU TOUCH
VERTU TOUCH logo

Automat do przygotowywania próbki

VERTU PREP
VERTU PREP Logo

Wyniki badań biegłości

 

Testy do badania mikotoksyn weryfikowane są w badaniach biegłości (PT).
Wyniki ostatnich badań posumowane są graficznie poniżej.

DON

Wyniki FAPAS dl DON Prognosis XI 2020

ZON

Wyniki FAPAS dl ZON Prognosis XI 2020

Suma toksyn: T-2 i HT-2

Wyniki FAPAS dla T_2 HT_2 Prognosis XI 2020

D O S T Ę P N E  T E S T Y

AFLATOKSYNY

Wykrywa: Aflatoksynę B1, B2, G1, G2

Wyniki w: 5 minut

Format: kasetki, opakowanie: 25 kasetek/op., zamknięte hermetycznie w saszetkach; zawiera również bufor do rozcieńczania, końcówki pipet i probówki reakcyjne.

Matryce: zboża, przetwory zbożowe, kasze, orzechy.

LOD (granica wykrywalności): 2,0 ppb

Zakres roboczy metody: 0,0 – 50,00 ppb (bez potrzeby rozcieńczania próbki)

Odczynniki: Bufor do rozcieńczania (odrębnie)

Termin przydatności: 12 miesięcy

Temperatura przechowywania: 8 °C

DEOKSYNIWALENOL (DON)

Wykrywa: DON

Wyniki w: 5 minut

Format: kasetki, opakowanie: 25 kasetek/op., zamknięte hermetycznie w saszetkach; zawiera również bufor do rozcieńczania, końcówki pipet i probówki reakcyjne.

Matryce: zboża, przetwory zbożowe, kasze, orzechy.

LOD (granica wykrywalności): 0,25 ppm

Zakres roboczy metody: 0,0 – 30,0 ppm (bez potrzeby rozcieńczania próbki)

Odczynniki: Bufor ekstrakcyjny (dodatkowo)

Termin przydatności: 12 miesięcy

Temperatura przechowywania: 8 °C

ZEARALENOL

Wykrywa: ZON

Wyniki w: 5 minut

Format: kasetki, opakowanie: 25 kasetek/op., zamknięte hermetycznie w saszetkach; zawiera również bufor do rozcieńczania, końcówki do pipet i probówki reakcyjne.

Matryce: zboża, przetwory zbożowe, kasze, orzechy.

LOD (granica wykrywalności): 0,1 ppb

Zakres roboczy metody: 0,0 – 5 ppb (bez potrzeby rozcieńczania próbki)

Odczynniki: Bufor do rozcieńczania (dodatkowo)

Termin przydatności: 12 miesięcy

Temperatura przechowywania: 8 °C

OCHRATOKSYNA

Wykrywa: Ochratoksynę (OTA)

Wyniki w: 5 minut

Format: kasetki, opakowanie: 25 kasetek/op., zamknięte hermetycznie w saszetkach; zawiera również bufor do rozcieńczania, końcówki pipet i probówki reakcyjne.

Matryce: zboża, przetwory zbożowe, kasze, orzechy.

LOD (granica wykrywalności): 2,5 ppb

Zakres roboczy metody: 0,0 – 100 ppb (bez potrzeby rozcieńczania)

Odczynniki: Bufor do rozcieńczania (w zestawie)

Termin przydatności: 12 miesięcy

Temperatura przechowywania: 8 °C

FUMONIZYNA

Wykrywa: Fumonizynę całkowitą tzn. B1, B2, B3.

Wyniki w: 5 minut

Format: kasetki, opakowanie: 25 kasetek/op., zamknięte hermetycznie w saszetkach; zawiera również bufor do rozcieńczania, końcówki pipet i probówki reakcyjne.

Matryce: zboża, przetwory zbożowe, kasze, orzechy.

LOD (granica wykrywalności): 0,02 ppm

Zakres roboczy metody: 0,00 – 10,0 ppm (bez potrzeby rozcieńczania)

Odczynniki: Bufor do rozcieńczania (dodatkowo)

Termin przydatności: 12 miesięcy

Temperatura przechowywania: 8 °C

Toksyna T-2/HT-2

Wykrywa: T-2 / HT-2

Wyniki w: 5 minut

Format: kasetki, opakowanie: 25 kasetek/op., zamknięte hermetycznie w saszetkach; zawiera również bufor do rozcieńczania, końcówki pipet i probówki reakcyjne.

Matryce: zboża, przetwory zbożowe, kasze, orzechy.

LOD (granica wykrywalności): 0,2 ppm

Zakres roboczy metody: 0,0 – 5 ppb (bez potrzeby rozcieńczania)

Odczynniki: Bufor do rozcieńczania (w zestawie)

Termin przydatności: 12 miesięcy

Temperatura przechowywania: 8 °C

IMG_20230120_132836476_copy_1638x1228_1