Testy do ilościowego oznaczania mikotoksyn

Mikotoksyny powstają jako wtórne metabolity pleśni pasożytujących na roślinach uprawnych. Idealnymi warunkami do rozwoju pleśni są ciepło, wilgoć i dostępność substratu, którym pleśnie mogą się odżywiać np. skrobi. Gorące lato przerywane rzadkimi lecz obfitymi ulewami wspomaga rozwój pleśni. Powstające w trakcie długotrwałego upału mikropęknięcia na powierzchni ziarna są siedliskiem zarodników, które przy okazji pojawienia się wilgoci doskonale się rozwijają.  Jednakże nie zawsze ziarno udostępnia pleśniom i grzybom tak przystępnego substratu w wystarczającej ilości.

Żerująca na kukurydzy Omacnica prosowianka jest jednym z głównych przyczyn pojawiania się porażeń pleśnią, nie tylko ziaren lecz niekiedy całych kolb kukurydzianych. Szkodnik ten wgryzając się w kolbę uszkadza ją od środka a drążąc w niej kanały pozostawia po sobie zanieczyszczenia, które przyczyniają się do pojawienia się pleśni od środka. Pleśnie są więc w początkowym stadium niewidoczne gołym okiem.

Aby przeciwdziałać spożywaniu mikotoksyn przez ludzi i zwierzęta ustanowione zostały na drodze administracyjnej progi stężeń dla poszczególnych mikotoksyn. Progi te zróżnicowane są ze względu na gatunek zboża, stopień jego przetworzenia i przeznaczenie (wyroby spożywcze czy pasze).

Do ilościowego badania mikotoksyn służą szybkie testy. Zasada ich działania oparta została na łączeniu się antygenów (mikotoksyn) ze specyficznymi do nich przeciwciałami. Reakcja ta przebiega na pasku przepływu bocznego. Po wykonaniu testu pasek umieszczany jest w czytniku gdzie natężenie barwy porównywane jest automatycznie z krzywą wzorcową. W taki sposób uzyskuje się wyniki ilościowe w [mg/kg] = [ppm].

Procedura QuickScan

Nowy, ilościowy system do identyfikacji mikotoksyn Logic jest najwygodniejszym i najbardziej precyzyjnym czytnikiem testów paskowych z dostępnych obecnie na rynku. Logic został zwalidowany w stosunku do metody odniesienia (HPLC), co umożliwia otrzymanie ilościowych wyników w sposób obiektywny i szybki.

Zalety systemu Logic:

  • Szybkość – wyniki w ciągu kilku sekund!
  • Elastyczność – odczyt jednego lub wielu pasków w tym samym czasie
  • Precyzja i powtarzalność wyników
  • Oznaczenia ilościowe – zintegrowane w systemie kodów kreskowych krzywe kalibracyjne zapewniają dokładny, spójny i powtarzalny pomiar eliminując potrzebę walidacji metody przez użytkownika.
  • Odtwarzalność – automatyczne zapisywanie wyników badań w komputerowym rejestrze wyników i szybki dostęp do wyników badań
  • Możliwość wysyłania sprawozdań z badań pocztą elektroniczną.

Logic łączy technologię cyfrowej obróbki obrazu z zaawansowanym, matematycznym przetwarzaniem danych. System ten jest oferowany w postaci oprogramowania. Alternatywnie, system Logic łatwo integruje się z istniejącymi systemami komputerowymi opartych na systemie operacyjnym Windows 10.

8

Przeładunek kukurydzy z wagonów

Viren-01

Pleśnie wzrastające na plonach rolnych wytwarzają wtórne metabolity tzw. mikotoksyny.

Czytnik pasków Logic

Czytnik Logic

Czytnik pasków S-Logic

Czytnik S-Flow

D O S T Ę P N E  T E S T Y

AFLATOKSYNA B1 S3124/3148

Wykrywa: Aflatoksynę B1

Wyniki w: 8 minut

Format: paski przepływu bocznego, opakowanie: 24 lub 48 pasków/zestaw, zamknięte w suchej tubie z tworzywa sztucznego; zawiera również bufor do rozcieńczania, końcówki pipet i probówki reakcyjne.

Matryce: zboża, przetwory zbożowe, kasze, orzechy.

LOD (granica wykrywalności): 1,0 ppb

Zakres roboczy metody: 2,0 – 40,00 ppb (dopasowany do wymogów prawnych UE)

Odczynniki: Bufor do rozcieńczania (w zestawie)

Termin przydatności: 12 miesięcy

Temperatura przechowywania: 8 °C

AFLATOKSYNY OGÓŁEM, Suma: B1, B2, G1, G2 --12 ppb-- S3324/3348

Wykrywa: całość Aflatoksyny ogółem

Wyniki w: 10 minut

Format: paski przepływu bocznego, 24 lub 48 pasków/zestaw, zamknięte w suchej tubie z tworzywa sztucznego; zawiera również bufor i fiolki.

Matryce: zboża, przetwory zbożowe, kasze, orzechy.

LOD (granica wykrywalności): 0,2 ppb

Zakres roboczy metody: 0,25 – 12,00 ppb (dopasowany do wymogów prawnych UE)

Odczynniki: Bufor do rozcieńczania (w zestawie)

Termin przydatności: 12 miesięcy

Temperatura przechowywania: 8 °C

 

AFLATOKSYNY OGÓŁEM, Suma: B1, B2, G1, G2 --30 ppb-- S3424/3448

Wykrywa: całość Aflatoksyny ogółem

Wyniki w: 10 minut

Format: paski przepływu bocznego, 24 lub 48 pasków/zestaw, zamknięte w suchej tubie z tworzywa sztucznego; zawiera również bufor i fiolki.

Matryce: zboża, przetwory zbożowe, kasze, orzechy.

LOD (granica wykrywalności): 1,00 ppb

Zakres roboczy metody: 1,20 – 30,00 ppb (dopasowany do wymogów prawnych UE)

Odczynniki: Bufor do rozcieńczania (w zestawie)

Termin przydatności: 12 miesięcy

Temperatura przechowywania: 8 °C

AFLATOKSYNY OGÓŁEM, Suma: B1, B2, G1, G2 --50 ppb-- S3524/3548

Wykrywa: całość Aflatoksyny ogółem

Wyniki w: 10 minut

Format: paski przepływu bocznego, 24 lub 48 pasków/zestaw, zamknięte w suchej tubie z tworzywa sztucznego; zawiera również bufor i fiolki.

Matryce: zboża, przetwory zbożowe, kasze, orzechy.

LOD (granica wykrywalności): 2,00 ppb

Zakres roboczy metody: 2,20 – 50,00 ppb (dopasowany do wymogów prawnych UE)

Odczynniki: Bufor do rozcieńczania (w zestawie)

Termin przydatności: 12 miesięcy

Temperatura przechowywania: 8 °C

DEOKSYNIWALENOL S4024/4048

Wykrywa: DON

Wyniki w: 5 minut

Format: paski przepływu bocznego, 24 lub 48 pasków/zestaw, zamknięte w suchej tubie z tworzywa sztucznego; zawiera również bufor i fiolki.

Matryce: zboża, przetwory zbożowe, kasze, orzechy.

LOD (granica wykrywalności): 0,1 ppm

Zakres roboczy metody: 0,15 – 5,0 ppm (dopasowany do wymogów prawnych UE)

Odczynniki: Bufor do rozcieńczania (w zestawie)

Termin przydatności: 12 miesięcy

Temperatura przechowywania: 8 °C

ZEARALENOL S5024/5048

Wykrywa: ZON

Wyniki w: 5 minut

Format: paski przepływu bocznego, 24 lub 48 pasków/zestaw, zamknięte w suchej tubie z tworzywa sztucznego; zawiera również bufor i fiolki.

Matryce: zboża, przetwory zbożowe, kasze, orzechy.

LOD (granica wykrywalności): 40 ppb

Zakres roboczy metody: 60 – 800 ppb (dopasowany do wymogów prawnych UE)

Odczynniki: Bufor do rozcieńczania (w zestawie)

Termin przydatności: 12 miesięcy

Temperatura przechowywania: 8 °C

OCHRATOKSYNA S6024/6048

Wykrywa: Ochratoksynę (OTA)

Wyniki w: 5 minut

Format: paski przepływu bocznego, 24 lub 48 pasków/zestaw, zamknięte w suchej tubie z tworzywa sztucznego; zawiera również bufor i fiolki.

Matryce: zboża, przetwory zbożowe, kasze, orzechy.

LOD (granica wykrywalności): 0,1 ppb

Zakres roboczy metody: 1,5 – 30 ppb (dopasowany do wymogów prawnych UE)

Odczynniki: Bufor do rozcieńczania (w zestawie)

Termin przydatności: 12 miesięcy

Temperatura przechowywania: 8 °C

FUMONIZYNA S7024/7048

Wykrywa: Fumonizynę

Wyniki w: 5 minut

Format: paski przepływu bocznego, 24 lub 48 pasków/zestaw, zamknięte w suchej tubie z tworzywa sztucznego; zawiera również bufor i fiolki.

Matryce: zboża, przetwory zbożowe, kasze, orzechy.

LOD (granica wykrywalności): 0,05 ppb

Zakres roboczy metody: 0,07 – 3,0 ppb (dopasowany do wymogów prawnych UE)

Odczynniki: Bufor do rozcieńczania (w zestawie)

Termin przydatności: 12 miesięcy

Temperatura przechowywania: 8 °C

Toksyna T-2/HT-2 S8024/8048

Wykrywa: T-2 / HT-2

Wyniki w: 5 minut

Format: paski przepływu bocznego, 24 lub 48 pasków/zestaw, zamknięte w suchej tubie z tworzywa sztucznego; zawiera również bufor i fiolki.

Matryce: zboża, przetwory zbożowe, kasze, orzechy.

LOD (granica wykrywalności): 40 ppb

Zakres roboczy metody: 50 – 500 ppb (dopasowany do wymogów prawnych UE)

Odczynniki: Bufor do rozcieńczania (w zestawie)

Termin przydatności: 12 miesięcy

Temperatura przechowywania: 8 °C

Wyniki badań biegłości

 

Testy do badania mikotoksyn weryfikowane są w badaniach biegłości (PT).
Wyniki ostatnich badań posumowane są graficznie poniżej.

DON

Wyniki FAPAS dl DON Prognosis XI 2020

ZON

Wyniki FAPAS dl ZON Prognosis XI 2020

Suma toksyn: T-2 i HT-2

Wyniki FAPAS dla T_2 HT_2 Prognosis XI 2020