Akredytacja

Akredytacja Laboratorium wg Normy ISO 17025

Akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że Laboratorium działa zgodnie z najlepszą praktyką i z tego powodu stanowi ona najważniejsze kryterium wyboru partnera świadczącego usługi badawcze.

Akredytacja oznacza, że badania laboratoryjne przeprowadzane są przez personel o wysokich kompetencjach, metody badawcze są w pełni walidowane lub potwierdzane, a wykorzystywane wyposażenie badawcze podlega regularnemu wzorcowaniu i sprawdzaniu. Akredytacja oznacza również, że wyniki przedstawiane na sprawozdaniach z badań są wiarygodne i precyzyjne, co dodatkowo potwierdzają uzyskiwane przez nas pozytywne wyniki udziału w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych oraz wyniki badań materiałów odniesienia (RM/CRM).

 

 

Laboratorium Nuscana posiada akredytację od 30 kwietnia 2010 r. o numerze Certyfikatu AB1179. Od momentu uzyskania akredytacji Laboratorium regularnie poszerza zakres badawczy, tak aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów i konsumentów.

Wydawane przez nas sprawozdania z badań zawierają symbol akredytacji PCA oraz znak ILAC MRA i są uznawane we wszystkich krajach będących sygnatariuszami wielostronnych porozumień ILAC MRA.

 

Pobierz zakres AB 1179

 

LISTA ELASTYCZNA

Certyfikat akredytacji PCA