Badania wody

MIKROBIOLOGIA WODY

 

  • ogólna liczba drobnoustrojów w 22 C
  • ogólna liczba drobnoustrojów w 36 C
  • obecność i liczba bakterii grupy coli
  • obecność i liczba Escherichia coli
  • obecność liczba Enterokoków
  • obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa
  • obecność i liczba Clostridium perfringens
  • obecność i liczba bakterii z rodzaju Legionella
Kropla Analiza Wody

Pobór próbek

Badanie wody do picia w kierunku oceny mikrobiologicznej jest poprzedzone odpowiednią procedurą poboru próbek. Od tego etapu zależy w głównej mierze prawidłowość oceny badanego obiektu. Dlatego ważnym aspektem jest odpowiednie zaplanowanie poboru próbek wody, właściwe przygotowanie miejsc poboru oraz wybór należytego sposobu utrwalenia próbek na czas transportu.
Niekiedy wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu poborów. Dzięki niej próbkobiorca i zleceniodawca mogą dopracować szczegóły dotyczące poboru i omówić dodatkowe aspekty dotyczące: przepływów, odstępów czasu, czasu poboru, zmian trendu, miejsc, głębokości, cykli dobowych i sezonowych oraz innych. Istotnym jest też wzięcie pod uwagę rodzaju zbiornika, z którego próbki będą pobierane. Tu mogą występować: zbiorniki eksploatacyjne, stacje uzdatniania wody, krany w sieci wodociągowej, systemy dystrybucji wodociągowych, zbiorniki wody dezynfekowanej i inne.

Laboratorium NUSCANA pobiera próbki wody metodą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.
Pobór próbek można zamówić telefonicznie lub mailowo. Można także dokonać samodzielnego poboru próbek według naszych wskazań.
Naszym klientom udostępniamy formularz protokołu poboru próbek.

 

Transport próbek

W zależności od rodzaju wody stosowane są różnego typu utrwalacze zapewniające, iż w trakcie transportu do laboratorium skład pobranych próbek pozostaje niezmienny. Laboratorium NUSCANA  transportuje próbki w specjalnym samochodzie-chłodni w warunkach kontrolowanych. Usługę tą wykonujemy metodą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

 

Badanie próbek

Próbki badane są dwoma metodami: posiewu wgłębnego oraz metodą filtracji membranowej. Metody badawcze w laboratorium są akredytowane przez PCA.
Badania wykonujemy dla szpitali, przychodni, hoteli, pływalni, małej i dużej gastronomii, gmin, firm, laboratoriów, stacji uzdatniania wody oraz dla zakładów produkcyjnych.

 

Sprawozdania z badań

Sprawozdania z badań wysyłamy pocztą elektroniczną pod wskazany w zleceniu adres.
Dalsze informacje uzyskać można pod numerem telefonu: 603 444 332 lub mailowo pod: labor@nuscana.pl

METODY BADAWCZE

Pobór próbek
Metoda filtracji membranowej

Metoda posiewu wgłębnego

PCA ILAC_logo_mini