Title Image

JRC jest głównym producentem materiałów odniesienia w Europie

 

Materiały referencyjne to niezawodne narzędzia zapewniające jakość wyników badań. Ich stosowanie zwiększa zaufanie do wyników badań uzyskiwanych przez laboratoria. Materiały te odgrywają kluczową rolę w kalibracji instrumentów laboratoryjnych, zapewniając precyzyjne wartości odniesienia i dane certyfikowane. JRC dostarcza obecnie prawie 800 różnych materiałów referencyjnych w dziedzinie analizy żywności i pasz, analizy środowiskowej, inżynierii i zastosowań zdrowotnych. Wszystkie te materiały mają wyraźne oświadczenia dotyczące identyfikowalności na certyfikacie.

KATALOG MATERIAŁÓW JRC-IRMM
CENNIK MATERIAŁÓW W PLN

W jaki sposób należy porównywać wynik pomiaru z wartością z certyfikatu?

 

Jednym z najczęstszych zastosowań certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM) jest walidacja procedur pomiarowych. W tym celu przeprowadza się pomiary z użyciem
certyfikowanych materiałów odniesienia, a wyniki porównuje z wartościami certyfikowanymi. Takie porównanie często opisuje się używając określeń jakościowych, np. stwierdzając, że wyniki pomiarów „są zgodne”, „bardzo zgodne” czy nawet „całkowicie zgodne” z wartościami certyfikowanymi. Istnieje jednak uporządkowane podejście ilościowe umożliwiające określenie stwierdzonego obciążenia. Podejście to uwzględnia wartość certyfikowaną, wynik pomiaru i ich odpowiednie niepewności. Niepewności te są sumowane, po czym niepewność rozszerzoną porównuje się ze stwierdzoną różnicą.
W zawartym tu opracowaniu wyjaśniono procedury szacowania niepewności i porównywania wyników z wartością certyfikowaną. Aby czytać dalej kliknij tutaj

Arkusz Excel do porównania wyników

Zamówienia należy kierować mailowo pod: badania@nuscana.pl
lub telefonicznie pod: 61/868 62 72