Title Image

MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI

 

Ogólna liczba drobnoustrojów
Liczba grzybów i pleśni w żywności aw>0,95
Liczba grzybów i pleśni w żywności aw<0,95
Liczba bakterii z grupy coli
Liczba β-glukuronidazo-dodatnich
Liczba Escherichia coli
Liczba Enterobacteriaceae
Liczba gronkowców koagulazododatnich
Liczba Clostridium perfringens
Liczba bakterii redukujących siarczany
Liczba Listeria monocytogenes
Obecność Listeria monocytogenes
Obecność Salmonella spp.

slajd-2

Laboratorium NUSCANA wykonuje badania mikrobiologiczne szerokiej gamy wyrobów spożywczych. Do najczęściej badanych obiektów należą: żywność mrożona,
wyroby garmażeryjne, mięso i produkty mięsne, mleko i produkty mleczne, ryby i produkty rybne, owoce i warzywa, przetwory owocowo-warzywne, jaja i produkty jajeczne,
słodycze i wyroby cukiernicze, tłuszcze roślinne i zwierzęce, suplementy diety, napoje, grzyby, przyprawy, przetwory zbożowe.

W żywności badamy liczbę organizmów niepatogennych oraz obecność i liczbę organizmów patogennych (chorobotwórczych). Do najczęściej badanych patogenów w żywności należą Salmonella, Listeria monocytogenes oraz Escherichia coli. Laboratorium NUSCANA prowadzi także badania mikrobiologiczne wody. Przy okazji poboru próbek do badań mikrobiologicznych pobierane są często wymazy z linii produkcyjnych lub próbki popłuczyn na badania pozostałości alergenów. Rekomendujemy także skorzystanie z szybkich Alergo Testów do badań alergenów na miejscu w zakładach produkcyjnych. W ten sposób zakłady produkcyjne sprawdzają stan higieny zgodnie z zasadami GHP/GMP i HAACP.
Prowadzone przez nas badania są przydatne przy opracowywaniu planów walidacji procesów mycia i dezynfekcji linii produkcyjnych. Udostępniamy sterylne wymazówki z płynem transportowym. Badamy także pozostałości środków dezynfekcyjnych w wodzie po płukaniu.

Dla tych z Państwa, którzy chcą przeprowadzać badania w zakładzie, na miejscu proponujemy pomoc w doborze wyposażenia laboratorium mikrobiologicznego, szkolenia oraz obserwacje badań w naszym akredytowanym laboratorium.

METODY BADAWCZE

 

Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Metoda płytkowa
(posiew powierzchniowy)
Metody aerobowe
Metody anaerobowe
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym i serologicznym

PCA ILAC_logo_mini