Działalność laboratorium

Badania żywności I
Badania surowców i płodów rolnych
Badania leków
Badania wymazów
Badania pasz

Laboratorium NUSCANA specjalizuje się w badaniu jakości produktów przemysłu rolno-spożywczego i farmaceutycznego.
Nadrzędnym celem laboratorium NUSCANA jest wypełnianie potrzeb klientów w oparciu o wdrożony System Zarządzania Jakością, normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz o wymogi jednostki akredytującej – Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Oprócz prowadzenia badań, Laboratorium pełni funkcję doradczą oraz opiniującą dla producentów żywności, u których zaprowadzone są odrębne systemy jakości, np.: HACCP, ISO, GMP, IFS, BRC.
Wykorzystując doświadczenia z praktyki, podpierając się wynikami badań oraz współpracą z międzynarodowymi jednostkami naukowo-badawczymi Laboratorium Nuscana przejęło funkcję ośrodka doradczo-badawczego w zakresie planowania, wdrażania i utrzymywania odpowiednich parametrów jakościowych dla produktów rolno-spożywczych. Poprzez naszą działalność staliśmy się istotnym partnerem wspierającym przemysł. Nasze usługi obejmują badania laboratoryjne oraz ekspertyzę w miejscu zachodzenia procesów produkcyjnych i logistycznych.
Laboratorium Nuscana co roku rozszerza zakres badań i innych usług, wychodząc w ten sposób naprzeciw zapotrzebowaniu producentów. Aktualny zakres oferowanych badań laboratoryjnych można znaleźć w zakładce BADANIA LABORATORYJNE.

Innowacje
Laboratorium Badań Alergenów baner