Testy na Salmonelle

Oferujemy szeroką gamę szybkich testów do badań mikrobiologicznych w produktach rolno-przemysłowych. Poniżej przedstawione testy alternatywne do metody klasycznej zostały zwalidowane według normy PN-EN ISO 16140:2004/A1:2011 (Mikrobiologia żywności i pasz, Protokół walidacji metod alternatywnych). W tym wypadku wyniki badań uzyskane metodami alternatywnymi mają taką samą wagę jak wyniki uzyskane metodami klasycznymi. Przedstawione poniżej testy są zwalidowane przez renomowane organizacje tj. AOAC, MicroVal, AFNOR lub NORDVAL, przez co mogą być używane zarówno w laboratoriach przemysłowych jak i w akredytowanych laboratoriach badawczych zamiast metod klasycznych. Użycie testów skraca czas analiz do minimum i obniża koszta. Testy dzieli się ze względu na zastosowaną technikę:
– immunodyfuzyjne
– przepływu bocznego na pasku
– ELISA
– PCR.

Sprzęt do mikrobiologii

BagMixer 400 CC + hand

Worki do próbek i Stomachera

BagRack

Sterylne końcówki do pipet

BagPipet + hands
Opis testu

MicroLab Salmonella to jakościowy test do wykrywania bakterii Salmonella w próbkach żywności lub karm dla zwierząt oraz na powierzchniach roboczych. Test ten integruje w sobie wszystkie etapy badań wykonywanych metodą klasyczną. MicroLab Salmonella może być stosowany w laboratoriach przyprodukcyjnych lub w laboratoriach badawczych. Test ten nie wymaga obecności wykwalifikowanego personelu ani specjalistycznego sprzętu. MicroLab Salmonella pozwala na potwierdzenie nieobecności Salmonelli w 25g próbki, zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 wraz z kolejnymi modyfikacjami). Test posiada walidację AOAC nr 052401. Można więc go stosować zamiast akredytowanej metody laboratoryjnej.

Zasada działania

MicroLab Salmonella integruje etapy przednamnażania, wykrywania i dezaktywacji w jednym. Etap przednamnażania: Salmonella namnaża się do wykrywalnego poziomu na gotowym do użycia podłożu hodowlanym. Etap wykrywania: bakterie wykrywane są na teście przepływu bocznego ze specyficznymi przeciwciałami przeciwko Salmonella enterica serogrupy A-E. Etap inaktywacji: roztwór inaktywujący eliminuje wszelkie pozostałości mikroorganizmu patogennego, który mógł wyrosnąć w pożywce hodowlanej.

OPAKOWANIE: 6 testów
WARUNKI PRZECHOWYWANIA: 4-25 ºC

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z działem technicznym: testy@nuscana.pl

Opis testu

Test ten wymaga 20-24 godzin przednamnażania. Oparty on jest na dwóch różnych zasadach badania Salmonelli: 1) alkalizacja podłoża i 2) zmiana koloru z purpurowo-niebieskiego do żółtego. Żółta barwa rozprzestrzenia się po szalce Petriego na skutek ruchu bakterii Salmonella. Czarne kolonie powstają na skutek wytwarzania się siarkowodoru. Zielone zabarwienie kolonii ma miejsce na skutek rozkładu chromogennego substratu przez charakterystyczny dla Salmonelli enzym.

Dane techniczne

PRZEDNAMNAŻANIE: 20-24 ± 2 godziny w T=35-37 ± 1°C,
INKUBACJA: 20-24 ± 2 godziny w T=41-43 ± 1°C,
MATRYCE: żywność, woda, środowisko.

OPAKOWANIE: 40 płytek (54058-0SL-0040), 240 płytek (54058-0SL-0240)

 

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z działem technicznym: testy@nuscana.pl

CD SL

Opis testu

chromogenne podłoże używane do izolacji i różnicowania gatunków Salmonella z różnych materiałów. Używane jako agar do drugiej izolacji w czteroetapowej procedurze opisanej w EN ISO 6579-1 do wykrywania Salmonelli w żywności, paszach zwierzęcych i próbkach środowiskowych z obszaru produkcji żywności, w tym próbek z pierwotnego etapu produkcji, takich jak próbki zwierzęce, kurz i waciki.

 

Inkubacja: 35 ± 2°C przez 18-24 godz.

Interpretacja wyniku: Salmonella spp (np. S. Typhi, S. Paratyphi) kolonie o kolorze różowym. E. coli, Enterobacter spp, Klebsiella spp kolonie o kolorze niebiesko-zielonym. Inne bakterie bezbarwne.

Opakowanie: 20 szt.

Warunki przechowywania: 2-8°C

Termin przydatności: 6 miesięcy

 

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z działem technicznym: testy@nuscana.pl

Testy wymazowe

Opis testu

chromogenne podłoże używane do izolacji i różnicowania gatunków Salmonella z różnych materiałów.
Używane jako agar do drugiej izolacji w czteroetapowej procedurze opisanej w EN ISO 6579-1 do wykrywania
Salmonelli w żywności, paszach zwierzęcych i próbkach środowiskowych z obszaru produkcji żywności, w tym próbek z
pierwotnego etapu produkcji, takich jak próbki zwierzęce, kurz i waciki.

Dane techniczne

Inkubacja: 35 ± 2°C przez 18-24 godz.

Interpretacja wyniku: Salmonella spp (np. S. Typhi, S. Paratyphi) kolonie o kolorze różowym. E. coli, Enterobacter spp, Klebsiella spp kolonie o kolorze niebiesko-zielonym. Inne bakterie bezbarwne.

Opakowanie: 20 szt.

Warunki przechowywania: 2-8°C

Termin przydatności: 6 miesięcy

 

 

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z działem technicznym: testy@nuscana.pl

Płytki 60