Próby ograniczenia stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt

Główny Inspektorat Weterynarii informuje, że w Polsce trwają prace nad stworzeniem programu ograniczania stosowania antybiotyków w leczeniu zwierząt. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej musi on zostać opracowany do połowy roku 2017.

Antybiotyki muszą być ograniczane w leczeniu zwierząt w myśl dokumentu: Konkluzje Rady w sprawie następnych kroków w dziedzinie zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w ramach podejścia „Jedno zdrowie”

Kraje UE oraz członkowie Światowej Organizacji Zdrowia zgodnie z jego treścią muszą do połowy 2017 r. przygotować krajowe plany działania dotyczące zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Program ma na celu upowszechnienie wiedzy dotyczącej zagrożeń płynących z nadmiernego i nierozważnego stosowania antybiotyków u zwierząt oraz wypracowanie dobrych praktyk mających na celu ograniczenie stosowania antybiotyków w medycynie weterynaryjnej.

W myśl programu, jak informuje Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej, najpierw ma nastąpić skoordynowanie współpracy środowisk odpowiedzialnych za tzw. politykę antybiotykową w obszarze weterynarii, a następnie propagowanie zasady ostrożnego stosowania antybiotyków oraz analiza ich zużycia w medycynie weterynaryjnej.

Program będzie dotyczył przede wszystkim lekarzy weterynarii oraz hodowców, którzy mają bezpośredni wpływ na zdrowie zwierząt stosując się m.in. do zasad dobrostanu zwierząt, prawidłowego żywienia, higieny czy bioasekuracji.

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe czyli antybiotyki, według szacunków Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), może być przyczyną 700 000 zgonów na całym świecie.

Oporność na antybiotyki w porównaniu z sytuacją, kiedy ona nie występowała, przynosi znaczne straty finansowe. W państwach OECD, jak informuje KZP-PTCH, może on osiągnąć około 0,03 proc. PKB w 2020 r., 0,07 proc. w 2030 r. i 0,16 proc. w 2050 r. I właśnie do tego roku według szacunków ma to doprowadzić do łącznych strat sięgających 2,9 biliona dolarów.

0