Mikotoksyny

Mikotoksyny powstają jako wtórne metabolity pleśni pasożytujących na roślinach uprawnych. Idealnymi warunkami do rozwoju pleśni są ciepło, wilgoć i dostępność substratu, którym pleśnie mogą się odżywiać np. skrobi. Gorące lato przerywane rzadkimi lecz obfitymi ulewami wspomaga rozwój pleśni. Powstające w trakcie długotrwałego upału mikropęknięcia na powierzchni ziarna są siedliskiem zarodników, które przy okazji pojawienia się wilgoci doskonale się rozwijają.  Jednakże nie zawsze ziarno udostępnia pleśniom i grzybom tak przystępnego substratu w wystarczającej ilości.

2

SZYBKIE TESTY

aflahexwebsiteimage2_copy_001

Certmark 071402-DON3 250px

Żerująca na kukurydzy Omacnica prosowianka jest jednym z głównych przyczyn pojawiania się porażeń pleśnią, nie tylko ziaren lecz niekiedy całych kolb kukurydzianych. Szkodnik ten wgryzając się w kolbę uszkadza ją od środka a drążąc w niej kanały pozostawia po sobie zanieczyszczenia, które przyczyniają się do pojawienia się pleśni od środka. Pleśnie są więc w początkowym stadium niewidoczne gołym okiem.

Aby przeciwdziałać spożywaniu mikotoksyn przez ludzi i zwierzęta ustanowione zostały na drodze administracyjnej progi stężeń dla poszczególnych mikotoksyn. Progi te zróżnicowane są ze względu na gatunek zboża, stopień jego przetworzenia i przeznaczenie (wyroby spożywcze czy pasze).

Do ilościowego badania mikotoksyn służą szybkie testy. Zasada ich działania oparta została na łączeniu się antygenów (mikotoksyn) ze specyficznymi do nich przeciwciałami. Reakcja ta przebiega na pasku przepływu bocznego. Po wykonaniu testu pasek umieszczany jest w czytniku gdzie natężenie barwy porównywane jest automatycznie z krzywą wzorcową. W taki sposób uzyskuje się wyniki ilościowe w [mg/kg] = [ppm].

Procedura QuickScan

Nowy, ilościowy system do identyfikacji mikotoksyn QuickScan jest najwygodniejszym i najbardziej precyzyjnym czytnikiem testów paskowych z dostępnych obecnie na rynku. QuickScan został zwalidowany w stosunku do metody odniesienia (HPLC), co umożliwia otrzymanie ilościowych wyników w sposób obiektywny i szybki.

Zalety systemu QuickScan:

 • Szybkość – wyniki w ciągu kilku sekund!
 • Elastyczność – odczyt jednego lub wielu pasków w tym samym czasie
 • Możliwość jednoczesnego badania mykotoksyn i GMO
 • Precyzja i powtarzalność wyników – certyfikat walidacji AOAC
 • Oznaczenia ilościowe – zintegrowane w systemie kodów kreskowych krzywe kalibracyjne zapewniają dokładny, spójny i powtarzalny pomiar eliminując potrzebę walidacji metody przez użytkownika.
 • Odtwarzalność – automatyczne zapisywanie wyników badań w komputerowym rejestrze wyników i szybki dostęp do wyników badań
 • Możliwość wysyłania sprawozdań z badań pocztą elektroniczną.

QuickScan łączy technologię cyfrowej obróbki obrazu z zaawansowanym, matematycznym przetwarzaniem danych. System ten jest oferowany w postaci oprogramowania razem ze stylowym 15.6’’ dotykowym ekranem PC. Alternatywnie, system QuickScan łatwo integruje się z istniejącymi systemami komputerowymi.

8

Przeładunek kukurydzy z wagonów

Viren-01

Pleśnie wzrastające na plonach rolnych wytwarzają wtórne metabolity tzw. mikotoksyny.

Logo
QuickScanwithQuickToxKit copy
Zestaw QS

D O S T Ę P N E  T E S T Y

Aflatoksyny całkowite ilościowo w różnych matrycach (AQ 209 BG)

http://www.envirologix.com/wp-content/uploads/2015/05/envi02.jpg

Wykrywa: aflatoksyny

Wyniki w: 4-7 minut, w zależności od matrycy

Format: Boczne paski przepływu, 50 pasków / kit, zamknięte w tubie wielokrotnego zamykania z tworzywa sztucznego; zawiera również bufor do rozcieńczania (biodegradowalny) i bufor ekstrakcyjny.

Matrix Grupy: Wszystkie matryce mogą być badane przy użyciu tego  zestawu!

 • Ekstrakcja wodą dla: kukurydza, pszenica i ryż brązowy
 • Grupa 2: z kiełków kukurydzy, z nasion bawełny (delinted), otręby ryżowe i DDGS
 • Grupa 3: gluten kukurydziany, mączka kokosowy, pasza
 • Grupa 4: mąka
 • Grupa 5: pasza z glutenu kukurydzianego
 • Grupa 6: mączka z kiełków kukurydzy
 • Grupa 7: Szorstki ryż, owies, sorgo
 • Grupa 8: mąka kukurydziana, mąka sojowa, jęczmień
 • Grupa 9: Kukurydza (wysoka czułość, ekstrakcja etanolem)
 • Grupa 10: Orzechy ziemne
 • Grupa 11: Całe orzechy
 • Grupa 12: Kiełki orzecha ziemnego

LOD (granica wykrywalności): Ilościowo z Systemem QuickScan daje wyniki w górę od 100 ppb

Odczynniki:

 • Etanol-Free: Bufor do rozcieńczania, biodegradowalne proszek do ekstrakcji (w zestawie)
 • MG2, MG3, MG7, MG8 i MG9: 50% etanol (brak w zestawie)
 • MG4: 50% acetonitrylu (brak w zestawie)
 • MG5: 84% acetonitrylu (brak w zestawie)
 • MG6, MG10, MG11, MG12: 80% etanol (brak w zestawie)
Aflatoksyny całkowite ilościowo w DDGS (AQ 109 BG3)

http://www.envirologix.com/wp-content/uploads/2015/05/envi02.jpg

 

Wykrywa: aflatoksyny ogółem

Wyniki w: 5 minut

Format: paski przepływu bocznego, 50 pasków/kit, zamknięte w suchej tubie z tworzywa sztucznego; bufor do rozcieńczania i fiolki reakcyjne.

Matrix:  DDGS

LOD (granica wykrywalności):  10 – 450 ppb

Aflatoksyny całkowite jakościowo w kukurydzy (AS 101 BG)

http://www.envirologix.com/wp-content/uploads/2015/05/envi02.jpg

Wykrywa: aflatoksyny ogółem

Wyniki w: 2 minuty, negatywny, 5 minut na pozytywne

Format: Boczne paski przepływu, 50 pasków / kit, zamknięte w  tubie wielokrotnego zamykania z tworzywa sztucznego; zestaw zawiera również 50 jednorazowych pipet i fiolek reakcjyjnych

Matrix: ziarno kukurydzy luzem

LOD (granica wykrywalności): 20 ppb

Odczynniki: 70% metanol w wodzie lub w 50% etanol w wodzie

DON ilościowo różne matryce (AQ 204 BG)

Wykrywa: Deoksyniwalenol (womitoksyna)

Wyniki w: 10 minut

Format: paski przepływu bocznego, 50 pasków/kit, zamknięte w suchej tubie z tworzywa sztucznego; bufor do rozcieńczania i fiolki

Matrix: kukurydza, pszenica, pochodne pszenicy i owsa

LOD (granica wykrywalności) Oznaczenie ilościowe z systemem QuickScan otręby pszenicy, mąka pszenna 0,2 – 5 ppm
ziarna kukurydzy, pszenicy, śruty ziarna pszenicy, owsa 0,2 – 10 ppm

Odczynniki: Bufor do rozcieńczania (w zestawie)

DON ilościowo w 3 minuty różne matryce (AQ 254 BG)

Wykrywa: Deoksyniwalenol

Wyniki w: 3 minuty

Format: paski przepływu bocznego, 50 pasków/kit, zamknięte w suchej tubie z tworzywa sztucznego; bufor i fiolki.

Matrix: kukurydza, gluten kukurydziany, DDGS; pszenica, otręby pszenne, kasze pszeniczne, gluten pszenny, mąka pełnoziarnista, mąka pszenna biała; jęczmień, słód jęczmienny; owies; sorgo; mączka sojowa; żyto, ryż bielony i szorstki.

LOD (granica wykrywalności): obliczenie z systemu QuickScan daje wyniki do 12 ppm (do 30 ppm w kukurydzy i pszenicy z dodatkowego rozcieńczania próbek)

Odczynniki: Bufor do rozcieńczania (w zestawie)

Certyfikaty i Atesty:Certmark 071402-DON3 250px

 

 

 

 

Fumonizyna ilościowo różne matryce (AQ 211 BG)

Wykrywa: Fumonizyna

Wyniki w: 5 minut

Format: paski przepływu bocznego, 50 pasków/kit, zamknięte w suchej tubie z tworzywa sztucznego; zawiera również bufor do rozcieńczania, końcówki pipet i probówki reakcyjne.

Matrix:

 • ekstrakcja wodą: kukurydza, mąka kukurydziana
 • ekstrakcja buforem: DDGS, z kiełków kukurydzy, mączka z kiełków kukurydzy, sorgo

LOD (granica wykrywalności): Ilościowe z Systemem QuickScan daje wyniki do 18 ppm.

Odczynniki:

 • Bufor do rozcieńczania (w zestawie)
 • Ekstrakcja koncentrat bufora (nie ujęte, DDGS, sorgo, z kiełków kukurydzy, kiełków kukurydzy)
Ochratoksyna ilościowo w pszenicy (AQ 113 BG)

Wykrywa: całość ochratoksyn

Wyniki w: 10 minut

Format: paski przepływu bocznego, 50 pasków/kit, zamknięte w suchej tubie z tworzywa sztucznego; zawiera również bufor i fiolki.

Matrix: Pszenica

LOD (granica wykrywalności): Ilościowe od 1,5 do 100 ppb z systemem QuickScan

Certyfikaty i Atesty:

Znak Cert ochratoksyny 021301 250px

 

 

 

 

 

Zearalenon ilościowo w kukurydzy (AQ 112 BG)

Wykrywa: Zearalenon całkowity

Wyniki w: 5 minut

Format: paski przepływu bocznego, 50 pasków/kit, zamknięte w suchej tubie z tworzywa sztucznego; Bufor i fiolki

Matrix:  kukurydza

LOD (granica wykrywalności): Ilościowe od 50 do 520 ppb z systemem QuickScan

Zearalenon ilościowo w róznych matrycach (AQ 312 BG)

Wykrywa: Zearalenon całkowity

Wyniki w: 5 minut

Format: paski przepływu bocznego, 50 pasków/kit, zamknięte w suchej tubie z tworzywa sztucznego; bufor i fiolki

Matrix:  pszenica, otręby pszenne, sorgo

LOD (granica wykrywalności): Ilościowe od 50 do 520 ppb z systemem QuickScan

Aflatoksyny ilościowo różne matryce (AQ 109 BG)

QuickTox dla QuickScan – aflatoksyny zapewnia szybkie, identyfikowanie i ilościowe oznaczanie aflatoksyn w ziarnie kukurydzy, pszenicy, sorgo, owies, jęczmień, ryż szorstki i śruty sojowej. Zaprojektowany do użytku z systemem QuickScan do 100 ppb w kukurydzy, pszenicy, sorgo, owsie, jęczmieniu, i śrucie sojowej.

Wyniki w: 5 minut

Wykrywa: aflatoksyny ogółem

Format: paski przepływu bocznego, 50 pasków/kit, zamknięte w suchej tubie z tworzywa sztucznego; bufor i fiolki.

Matrix: kukurydza, pszenica, sorgo, owies, jęczmień, ryż szorstki, soja

LOD (granica wykrywalności): 2,5 – 100 ppb

Certyfikaty i Atesty: Znak certyfikacji - QuickTox Aflatoxin_041201 250px

 

 

 

 

Fumonizyna ilościowo różne matryce (AQ 111BG)

Wykrywa: Fumonizyna

Wyniki w: 5 minut

Format: paski przepływu bocznego, 50 pasków / kit, zamknięte w suchej tubie z tworzywa sztucznego; bufor i fiolki.

Matrix: kukurydza, sorgo

LOD (granica wykrywalności): od 0,2 ppm do 20 ppm z Systemem QuickScan