KONTAKT

REGON: 634234260

NIP: 779-214-61-18

 

Bank PEKAO SA II O/Poznań
NR KONTA: 11 1240 6595 1111 0010 4175 8899

WIELKOPOLSKA

 

ul. Poznańska 50
62-090 Mrowino k. Poznania

SPRZEDAŻ

tel.: +61 867 19 43
kom.: 690 060 222

e-mail: biotech@nuscana.pl

LABORATORIUM BADAWCZE

tel.: +48 61 868 62 72
tel.: +48 603 444 332

faks: +48 61 868 62 73
e-mail: labor@nuscana.pl

 

ZESTAWY DIAGNOSTYCZNE

tel.: +48 603 444 332
tel.: +48 61 867 19 43

faks: +48 61 868 62 73
e-mail: nuscana@nuscana.pl

 

URZĄDZENIA LABORATORYJNE I AKCESORIA

tel.: +48 881 529 882
faks: +48 61 868 62 73
e-mail: info@nuscana.pl

 

SERWIS TECHNICZNY

kom.: +48 881 529 882
e-mail: serwispl@nuscana.pl

 

BADANIA BIEGŁOŚCI I MATERIAŁY KONTROLNE

tel.: +48 61 868 62 72
tel.: +48 61 867 19 43

faks: +48 61 868 62 73
e-mail: badania@nuscana.pl

MAZOWSZE

 

ul. Wilczycka 11
02-478 Warszawa

SPRZEDAŻ

tel.: +22 863 03 35
kom.: 601 631 406

e-mail: biotech@nuscana.pl

SERWIS TECHNICZNY

tel.: +48 601 631 406
e-mail: dabrowski@nuscana.pl