SZKOLENIA

TEMAT I OPIS SZKOLENIA

TERMIN SZKOLENIA

MIEJSCE

CENA NETTO

ALERGENY W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Szkolenie ma posłużyć producentom spożywczym w wykonaniu analizy ryzyka i ustanowieniu granicznych wartość dla wybranych alergenów. Dodatkowo omówione zostaną kwestie prawne, sposoby usuwania alergenów z linii produkcyjnych oraz metody badawcze. Uczestnicy szkolenia przeprowadzą samodzielne analizę przy użyciu szybkich testów.

07.03.2014

godz. 10.00-15.30

Poznań

Hotel GIOR

390,- zł

ALERGENY W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

02.02.2014

02.02.2014

02.02.2014

ALERGENY W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

02.02.2014

02.02.2014

02.02.2014

ALERGENY W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

02.02.2014

02.02.2014

02.02.2014