Food Declarations Assessment

Deklaracje żywieniowe są istotnym elementem komunikacji producenta z konsumentem. Zbyt obszerna etykieta zniechęca do zapoznania się z nią lecz nazbyt uszczuplona nie informuje w stopniu dostatecznym o ograniczeniach lub walorach wyrobu dla poszczególnych grup konsumentów. W obu przytoczonych tu przypadkach może zaistnieć motywacja do odrzucenia produktu przez konsumenta.

W świetle Rozporządzenia (UE) 1169/2011, którego zapisy wchodzą w życie 13. grudnia 2014 roku wytwórcy środków spożywczych mają obowiązek szczegółowego informowania konsumentów w sposób dostępny i jednoznaczny o pochodzeniu, składnikach, wartości odżywczej i ukrytych składnikach, które w poprzez tzw.  “carry-over” przedostają się do żywności a mogą powodować niepożądane reakcje zdrowotne, np. uczulenia lub reakcje anafilaktyczne. Zmieniony zostaje również sposób znakowania produktów żywnościowych.

Laboratorium Nuscana doradza w stosowaniu deklaracji żywieniowych i przeprowadza niezbędne badania metodami akredytowanymi w celu potwierdzenia zastosowanych deklaracji.

Badanie żywności

Badanie żywności