Quality Policy

Laboratorium Nuscana zarządzane jest przez zespół doświadczonych specjalistów z zakresu analizy żywności, pasz i leków. Ponadto laboratorium zatrudnia praktyków z dziedziny sterowania jakością w procesach produkcyjnych. Kierownictwo Techniczne wraz z Kierownictwem ds. Jakości stale pracują nad doskonaleniem metod badawczych i rozszerzaniem zakresu analiz. Aby zagwarantować profesjonalność wdrożono System Zarządzania oparty na normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, który podlega nadzorowi oraz ciągłemu doskonaleniu. Laboratorium Nuscana przechodzi każdego roku szereg autitów i ocen strony trzeciej. Klienci laboratorium mają możliwość prowadzenia obserwacji badań. Personel laboratoryjny jest szkolony pod kątem nowych technik, metod i Systemu Zarządzania. Sprzęt laboratoryjny jest regularnie sprawdzany i wzorocowany co gwarantuje spójność pomiarową. Laboratorium wdrożyło program sterowania jakością wyników badań. Wszystko to przekłada się na wyśmienite wyniki międzynarodowych badań biegłości gdzie osiągane są współczynniki z-score bliskie wartości zero.

Znane są nam problemy naszych klientów. Nie traktujemy więc zleceń na badania jedynie jako zleceń na przedstawienie wyniku numerycznego. Na Państwa życzenie opiniujemy i interpretujemy wyniki badań, także doradzamy jak postąpić w poszczególnych przypadkach.

Jesteśmy sygnatariuszem umów z ILAC i PCA.