Food Label Assessment

Sposób etykietowania środków spożywczych ulega aktualnie zmianie. Znajdujemy się w chwili obecnej w okresie przejściowym. W dniu 25.10.2011 zostało wydane Rozporządzenie (UE) 1169/2011 dotyczące konieczności informowania konsumentów o żywności  w sposób szczegółowy i jednoznaczny na opakowaniu. Rozporządzenie zacznie działać od 13.12.2014, jedynie zobowiązanie do deklarowania wartości odżywczej na etykietach zacznie obowiązywać od 13.12.2016. Jeżeli producent dobrowolne deklaruje na opakowaniu wartość odżywczą to po 13.12.2014 musi taka deklaracja odpowiadać swą formą Rozporządzeniu (UE) 1169/2011.

Cele i zadania nowego Rozporządzenia

Cele rozporządzenia są zakrojone bardzo szeroko. Istniejące akty prawne zarówno krajowe jak i europejskie zostaną zsumowane i ujednolicone. W szczególności chodzi lepszą dostępność informacji dla konsumenta, który w sposób świadomy będzie mógł decydować o swojej diecie. Kolejnym nadrzędnym celem jest zagwarantowanie zdrowia i bezpieczeństwa dla konsumentów przy konsumpcji środków spożywczych. Trzecim ważnym celem Rozporządzenia jest zapobieganie wprowadzania w błąd konsumentów. Przykładem jest tutaj oznakowanie zastępcze np. (“masmix”) mogące świadczyć o tym, że mamy do czynienia z masłem lub wykorzystywanie obcych gatunków mięsa w produktach mięsnych (afera z koniną w pulpetach).

Niektóre z głównych zmian:

  • obowiązkowa deklaracja o wartości odżywczej
  • obowiązkowe wykazywanie i znakowanie alergenów
  • minimalny rozmiar czcionki
  • informowanie o imitacji żywności
  • deklarowanie pochodzenia żywności
  • deklarowanie daty zamrożenia mięsa
  • rozszerzenie znakowania ostrzeżegawczego

Laboratorium Nuscana weryfikuje i opiniuje etykiety wyrobów spożywczych pod kątem zgodności ich formy a także treści w odniesieniu do obowiązujących przepisów krajowych i europejskich. Odpowiadamy na wszystkie pytania związane z tematyką znakowania żywności.

Eksporterom proponujemy tłumaczenie etykiet na niektóre języki europejskie oraz ocenę ich zgodności z prawem poszczególnych krajów docelowych.

Importerom proponujemy tłumaczenie z języków obcych na polski i dopasowanie etykiet do polskich wymogów znakowania żywności.

Gwarantujemy profesjonalność i krótkie terminy.

Analizy alergenów

Analizy alergenów

Laboratorium Nuscana wykonuje badania alergenów metodami akredytowanymi. Kontakt
Analizy wartości odżywczej

Analizy wartości odżywczej

Laboratorium Nuscana wykonuje badania wartości odżywczej metodami akredytowanymi. Kontakt