O FIRMIE

Badania żywność, surowców i leków

W akredytowanym laboratorium wykonujemy specjalistyczne usługi badawcze dla sektora rolno-spożywczego i farmaceutycznego. Laboratorium opracowało własne metody badawcze dla alergenów pokarmowych. Pozostałe metody badawcze opracowane zostały według Norm i Rozporządzeń. Laboratorium Nuscana jest sygnatariuszem umów z ILAC i PCA.

Szybkie testy dla firm produkcyjnych

Do oceny surowców i gotowych wyrobów a także skuteczności procesów czyszczenia i mycia stosuje się szybkie metody badawcze jako substytut metod tradycyjnych. Dzięki aprobatom organizacji opiniotwórczych i swym właściwościom t.j.: szybkość, czułość, selektywność, niska cena metody te mają szerokie zastosowanie. Dostarczane przez nas szybie testy zostały opracowane w oparciu o wyniki metod referencyjnych lub standardowych. Niektóre z szybkich testów otrzymały status metod oficjalnych.

FAPAS

Wspólnie z FAPAS organizujemy badania biegłości (PT) oraz badania międzylaboratoryjne (ILC) dla laboratoriów badawczych. Ponadto dostarczamy certyfikowane materiały służące do kontroli jakości badań i walidacji metod.

Wdrażamy metody analityczne

Wdrażamy nowoczesne metody analityczne zarówno w jednostkach naukowo-badawczych jak i w przemyśle. Doradzamy w wyborze metod. Szkolimy personel laboratoryjny, Wspomagamy w walidacji metod. Udostępniamy instrukcje badawcze.

Wyposażamy laboratoria

Dostarczamy zestawy diagnostyczne, odczynniki, materiały referencyjne i kontrolne, sprzęt laboratoryjny i kontrolno-pomiarowy oraz materiały zużywalne.

Instalujemy i serwisujemy instrumenty pomiarowo-kontrolne

Do podejmowania szybkich i właściwych decyzji przy procesach produkcyjnych potrzebne są narzędzia pomiarowo-kontrolne. Kontrola czystości i higieny linii technologicznych po sanityzacji i badanie czystości rąk pracowników przy pomocy luminometru to jeden z przyładów ich zastosowania. Ponadto dostarczamy: termometry, higrometry, pirometry, rejestratory, i inne.