Oferujemy szeroką gamę szybkich testów do badań mikrobiologicznych w produktach rolno-przemysłowych. Według normy ISO 16140 wyniki uzyskane metodami alternatywnymi mają taka samą wagę jak wyniki uzyskane metodami klasycznymi jeżeli istnieje odpowiednia walidacja dla tych testów. Oferowane przez nas testy są zwalidowane przez renomowane organizacje tj. AOAC, MicroVal, AFNOR lub NORDVAL, przez co mogą być używane zarówno w laboratoriach przemysłowych jak i w akredytowanych laboratoriach badawczych. Użycie testów skraca czas analiz do minimum i obniża koszta w laboratorium. Testy dzieli się na dwie główne grupy:
– do badania mikroorganizmów patogennych
– do badania mikroorganizmów niepatogennych

GDS Assurance

130605s-1207-ias-rgq-high-res0133
AOAC znaczek

System oparty na technice PCR przeznaczony do detekcji organizmów patogennych w próbkach żywności i środowiskowych. Walidacje: AOAC, AFNOR, NesVal, Eurofins.

Sprzęt do mikrobiologii

BagMixer 400 CC + hand