Zmiany w prawie znakowania środków spożywczych

Trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Konkretnie zmianie ma ulec § 6 a konieczność jego zmiany wynika z uwag zgłoszonych przez organizacje zrzeszające pracodawców przemysłu winiarskiego, iż sformułowanie tego paragrafu, odnoszące się do możliwości zastępowania wyrazu „owocowe” lub „owocowy” w nazwach: „wino owocowe markowe”, „wino owocowe”, „wino owocowe wzmocnione”, „nalewka na winie owocowym”, „napój winny owocowy lub miodowy” oraz „wino owocowe niskoalkoholowe” nazwą owocu użytego do sporządzania nastawu jest niespójne z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. 2016, poz. 859 z późn. zm.). Przepisy art. 8 – 10 ww. ustawy wskazują udział świeżych owoców, moszczów owocowych, soków owocowych lub zagęszczonych soków owocowych w poszczególnych nastawach, z których wytwarza się wino owocowe markowe, wino owocowe, wino owocowe wzmocnione, nalewkę na winie owocowym, napój winny owocowy lub miodowy oraz wino owocowe niskoalkoholowe.

Zmiany zawarte w § 1 projektowanego rozporządzenia polegają na doprecyzowaniu, że w przypadku nastawów, określonych w ustawie o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, z których wytwarza się wino owocowe markowe, wino owocowe, wino owocowe wzmocnione, nalewkę na winie owocowym, napój winny owocowy lub miodowy oraz wino owocowe niskoalkoholowe przynajmniej 75% objętościowo nastawu musi być wytworzona z nastawu z danego owocu, moszczu owocowego, soku owocowego lub zagęszczonego soku owocowego by móc zastąpić słowo „owocowy” lub „owocowe” nazwą danego owocu.

0